150 let české a slovenské fotografie v Oblastní galerii Liberec

 Ivan Pinkava - Narcis, 1997 / foto pořadatel akce
Ivan Pinkava - Narcis, 1997 / foto pořadatel akce

Cenné fotografie Sudka, Funkeho, Drtikola a dalších českých a slovenských fotografů zvučných jmen ze sbírky PPF vystavuje Oblastní galerie Liberec. Unikátní soubor děl reflektujících vývoj fotografie i celé společnosti bude v oblastní galerii k vidění do 30. září letošního roku. Kurátory výstavy jsou Lucie Mlynářová a Luděk Lukuvka.

Výstava Sudek, Funke, Drtikol…Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF představuje návštěvníkům Oblastní galerie Liberec 150 let české a slovenské fotografie. Výběr 131 originálních fotografií  je instalován v Bazénové hale a Ochozu bývalých městských lázní v Liberci do 30. září 2018.

„Záměrem výstavy, která čerpá z jedné z největších soukromých sbírek v České republice, je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě začlenilo do uměleckého vyjádření své doby,“ uvádí kurátor výstavy Luděk Lukuvka.

Výstava poskytuje přehled o základní chronologii vývoje fotografie od piktorialismu přelomu 19. a 20. století
až do současnosti. Vývoj fotografie mezi lety 1870 a 2018 představuje také dobovou společenskou situaci, jejímž nejsilnějším zrcadlem fotografie byla i je. Poprvé je v takto uceleném souboru představen výběr toho nejlepšího ze sbírky fotografií PPF. „Výstava v Oblastní galerii Liberec je doposud nejkomplexnější a nejobsáhlejší expozicí z naší sbírky. V minulosti jsme vystavovali pouze menší tématické celky. Návštěvu jedné z těchto výstav si nenechal ujít herec Richard Gere, který patří k obdivovatelům díla Josefa Sudka. Velkou pozornost si získala také výstava v dublinské galerii současného umění Douglas Hyde Gallery, která ke 120. výročí narození Josefa Sudka představila výběr z jeho díla ze sbírky PPF irskému publiku,“ doplňuje informace Jan Řehák, ředitel PPF Art.   

Výraznou linku výstavy tvoří ukázky ze slavných fotografických cyklů Josefa Sudka. Nechybí ani práce dalších osobností české fotografie, jako jsou Jaromír Funke, František Drtikol nebo Jaroslav Rössler. Ze současných autorů se v Liberci představí například Ivan Pinkava, Jiří Thýn, Alena Kotzmannová, autorská dvojice Polák – Jasanský či držitel ocenění Fotograf roku Czech grand design 2017 Václav Jirásek. „Důležitým aspektem výstavy je také přítomnost zástupců slovenské fotografie, která se pochopitelně v naší historii prolínala s tou českou.
Bez slovenské fotografie by byl průřez vývojem fotografie u nás neúplný,“ doplnil Luděk Lukuvka. Slovenské autory na výstavě reprezentují například Jano Pavlík nebo slovenští fotografové označovaní pojmem slovenská nová vlna – Miro Švolík, Tono Stano, Rudo Prekop a Vasil Stanko.

Název výstavy: Sudek, Funke, Drtikol… Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF
Místo konání: Oblastní galerie Liberec, Bazénová hala a Ochoz
Kurátoři výstavy: Lucie Mlynářová, Luděk Lukuvka

 

https://www.ppf-art.cz/cs/sbirka-fotografii

 

Comments

comments

Vyhledat