28. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFICKÉHO DESIGNU BRNO 2018

28. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFICKÉHO DESIGNU BRNO 2018
10. 5. 2018 – 26. 8. 2018

28. Bienále Brno vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO. Adam Štěch, Matěj Činčera a Jan Kloss nahlížejí na současný grafický design jako na inspirační mozaiku odlišných názorů. Kurátoři při přípravách spolupracovali s tvůrci rozmanitých disciplín, což se výrazně projevilo na koncepci bienále – propojuje grafický design nejen s designem produktovým, ale také dalšími příbuznými obory, představuje méně známý, avšak progresivní motion design nebo design jednoho města. Bienále Brno 2018 se svým zaměřením a také množstvím doprovodných programů pro různé věkové kategorie více otevírá veřejnosti.

Mezinárodní přehlídka
Zájem o účast na Mezinárodní přehlídce grafického designu v Brně mělo 725 autorů z 53 zemí světa. Výběrová komise kladla důraz na nárůst počtu vybraných prací, aby mohla soutěž fungovat jako objektivní vzorek současné grafické tvorby a zároveň ukázat ze světového grafického designu to nejzajímavější. U jednotlivých děl pak porotci sledovali opakující se tendence a odlišné přístupy k tvorbě. Do výstavy zařadili 169 autorů z 26 zemí s cca 300 projekty. Vybírali především práce, které reflektují aktuální trendy grafického designu. „Porota se snažila svým výběrem akcentovat projekty, které jsou formálně smělé, přesto však koncepčně i řemeslně propracované.“

DOPROVODNÉ VÝSTAVY

František Štorm Typograf
Grafický život Františka Štroma mezi tvorbou písma a volným uměním.
Kurátor: Vladimir 518

Najbrt
Výstava tvorby jednoho z nejznámějších českých grafických designérů.
Kurátor: Michal Nanoru
Koncept výstavy: Zbyněk Baladrán

Věk nezávislosti: Nová generace tištěných časopisů
Přehlídka nejzajímavějších tištěných titulů nezávislých časopisů.
Kurátor: Steven Watson

Čas a pohyb: Expoziční projekce motion designu
Motion design jako osobitý a dynamický oborový průnik animace, grafického designu, filmu, videa, speciálních efektů a nových technologií.
Kurátor: Oficina!

Porto: Grafická scéna jednoho města
Kreativní prostředí portugalského města Porot očima skupiny OKOLO.
Kurátoři: OKOLO

Mezi plochou a prostorem: Vztah produktového a grafického designu
Výstava hledá spojitost mezi dvěma svébytnými obory – grafickým a produktovým designem.
Kurátoři: OKOLO

Out of the Box: Grafický design pohledem profesionálů
Vitrína jako symbol muzeální expozice, kterou různými způsoby pojmou přizvané osobnosti působící v rozmanitých kreativních oblastech spojených s grafickým designem.
Kurátoři: OKOLO

VERNISÁŽE:

Čtvrtek 10. 5. 2018
16.00 Dětská vernisáž
18.00 Udílení cen Mezinárodní přehlídky
Vernisáže výstav:
Mezinárodní přehlídka
Věk nezávislosti: Nová generace tištěných časopisů
Čas a pohyb: Expoziční projekce motion designu
Mezi plochou a prostorem: Vztah produktového a grafického designu
Out of the Box: Grafický design pohledem profesionálů
Křest katalogu 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018 Afterparty: DJ Tom Holič

Pátek 11. 5. 2018
Vernisáže výstav
18.00
František Štorm – Typograf
Najbrt
Vystoupení dua Thomas & Ruhller
20.00 Afterparty v produkci klubu Fléda (Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno)

Sobota 12. 5. 2018
18.00 Vernisáž výstavy: Porto: Grafická scéna jednoho města
Afterparty: DJ Romano Green

Doprovodný program Bienále Grafického Designu 2018

 

  1. Retail stezka

 

Termín konání: v průběhu Bienále Brno 2018

Místo konání: centrum Brna

 

Retail Stezka provází návštěvníky centrem města a upozorňuje na pozitivní příklady, kde se povedlo kvalitně a komplexně realizovat obtížný průnik interiérového a grafického designu, který retail design vyžaduje. Zároveň na většině míst přibližuje příběh vzniku designu, skrytou symboliku a pozadí vizuálů, které obyvatelé mnohdy denně vídají, ale neví o nich. Stezka přiblíží designově zajímavá místa pro nákup nebo posezení u kávy, kterou je Brno proslulé. Jednou z vlastností kvalitního retail designu je, že jde ruku v ruce s nabídkou. Některé zastávky jsou věnovány zlepšení veřejného prostoru (například zastávka, která upozorňuje na novou podobu letních zahrádek). Stezka bude mít online i tištěnou podobu.

 

  1. Doprovodné edukační programy pro dospělé

 

SYMPOZIUM

 

Termín konání: 11. 5. – 13. 5. 2018

Místo konání:               Kino SCALA

 

Ve dnech 11., 12. a 13. května 2018 proběhne v univerzitním kině Scala třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.
Sympozium je určeno pro grafické designéry, typografy, ilustrátory, pracovníky redakcí, nakladatelství, reklamních agentur, tiskáren, knihoven, manažery, studenty, pedagogy, teoretiky a publicisty z oblasti umění a designu.
Sympozium bude rozdělené do tří tematických celků, které odrážejí celkovou otevřenou koncepci přehlídky a rozšiřují jeho spektrum zájmu o příbuzné disciplíny, především architekturu a produktový design. Ve všech třech tematických celcích se představí přední zástupci tuzemské i světové scény, aby dohromady vytvořili živý a dynamický tok myšlenek vybízejících k vzájemné interakci a diskuzi.

 

PECHA KUCHA NIGHT

 

Termín konání: 17. 5. 2018 v 20:00

Místo konání:               kavárna Praha v Brně

 

Pecha Kucha Night s názvem Konec dobrý všechno dobré propojuje téma grafického designu s dalšími tématy dotýkajícími se designu a vizuálního smogu. Mezi pozvané hosty patří Braňo Matis s tématem Smrt grafického designu, Marek Pistora a Martin Vácha ze Studia Najbrt, či Veronika R. Nováková, autorka Retail stezky s tématem nechtěné oživení veřejného prostoru. 

 

PŘEDNÁŠKY S DESIGNERY

 

Termín konání: 17. 5.- 18.6.2018

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Přednášející:

 

ATELIER BONBON [RETAIL]

Mezi realizace studia patří interiér Baru, který neexistuje, Super Panda Cirkus, 4Pokojů, Kafe&Kobliha a další. Vynikají hravostí, nápaditostí a výrazným způsobem obohacují brněnskou retail scénu s tím, že dalece překračujíc její hranice.

KOGGAA [RETAIL]

Architektonické studio předvede ukázky vlastních prací a inspiraci z cest v zahraničí. Mezinárodní složení a zajímavá historie se potkává s jejich aktivitami přímo v Brně.

PAVEL WEWIORA (Národní památkový ústav) [VIZUÁLNÍ SMOG]

Vlastní bohatá foto dokumentace z historie reklamy v Brně i dalších městech. Vizuální smog jako záležitost celého 20. století. Vývoj regulací vizuálního smogu a jejich smysl.

VĚRA MAREŠOVÁ [VIZUÁLNÍ SMOG]

Absolventka pražské UMPRUM, která se dlouhodobě věnuje problematice vizuálního smogu. Přednáška bude zaměřená na filozofické otázky vzniku problému, bude následovat diskuze.

PETRA DOČEKALOVÁ [RETAIL]

Přednáška typografky a písmo malířky o retail designu v Čechách a New Yorku. Ukázky vlastních prací a postupů, různá alternativní řešení, netradiční typografie, inspirace z historie.

 

LUMÍR KAJNAR

Zásadní problém vizuálního smogu tkví v nedostatečné komunikaci mezi zadavatelem a designérem. Lumír Kajnar je špičkový český designér, který se specializuje také na komunikaci. Představí případovou studii tvorby kavárny EMA v Praze a rozebere komunikaci, změny i problémy od prvních skic po realizaci.

VERONIKA R. NOVAKOVA [RETAIL]

Retail design cestopis. Jak se pracuje s reklamou ve veřejném prostoru v Belgii i jinde v zahraničí. Ukázky chytrých řešení, alternativ klasické outdoor reklamy, nápaditého retail designu a grafických řešení.

Tematické PROCHÁZKY

 

Termín konání: 17.5.- 18.6.2018

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

MARTIN HRDINA a VERONIKA R. NOVÁKOVÁ [RETAIL]

Autor interiérů a grafického designu Café Atlas, Morgal, Tungsram a Pilát povede procházku po svých realizacích s komentářem ohledně vzniku jednotlivých nápadů v interiéru i celkové koncepce.

VERONIKA R. NOVAKOVA [VIZUÁLNÍ SMOG]

Procházka po negativních a pozitivních příkladech outdoor reklamy a designu obchodů v Brně. Start bude na Hlavním nádraží směrem k pozitivnějším přikladům na Joštově ulici.

 

Promítání dokumentu o vizuálním smogu „KAŽDÝ POTREBUJE REKLAMU“ + diskue na toto téma

 

Termín konání: v termínu 17. 5. –  17 .6. 2018

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

KAŽDÝ POTREBUJE REKLAMU [VIZUÁLNÍ SMOG]

Dominik Jursa, Matěj Čupka

Autor dokumentu o vizuálním smogu Jursa se problematice vizuálního smogu v poslední době věnuje pouze okrajově. Přijede proto diskutovat se svým známým, aktivistou, který se problematice naopak zapáleně věnuje. Jak vidí autoři dokument o škodlivosti vizuálního smogu s odstupem? Přinesla práce své ovoce? Jak se situace změnila? Diskuze na tato témata proběhne po skončení promítání.

CREATIV 60+ BIENÁLE BRNO 2018 – prohlídka a otevřený ateliér

 

Termín konání: v průběhu června 2018
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Program určený seniorům se skládá z diskuzní komentované prohlídky mezinárodní přehlídky současného grafického designu i doprovodných výstav k Bienále. Součástí programu je otevřený ateliér s připravenou kaligrafickou dílnou.

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 

Termín konání: květen-červen 2018
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

V průběhu konání Bienále Brno bude možné se ve vybraných dnech setkat s autory či kurátory jednotlivých výstav a projít si s nimi jednotlivé výstavy. Pro zájemce připravujeme i komentované prohlídky s lektory.

 

PROJEKCE FILMŮ S PLAKÁTY ALEŠE NAJBRTA

 

Termín konání: červenec-srpen 2018
Místo konání: Místodržitelský palác

 

V rámci projektu Scalní letňák představujeme české filmy natočené v uplynulých dvou dekádách, jejichž propagačním materiálům vtiskl grafickou podobu Aleš Najbrt a Studio Najbrt.

 

DOPROVODNÉ KONCERTY

 

Termín konání: červen 2018
Místo konání: Místodržitelský palác

 

V rámci doprovodných programů k Bienále Brno organizujeme ve spolupráci s klubem Fléga koncerty kapely Finský barok a J. P. Muchowa jakožto doprovodný program k výstavě Najbrt.

 

  1. Doprovodné edukační programy pro děti a mládež

 

DĚTSKÁ VERNISÁŽ BIENÁLE BRNO

 

Termín konání: 10. 5. 2018 v 16:00

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

O slavnostní atmosféru vernisáže Bienále Brno nebudou ochuzeni ani nejmladší návštěvníci galerie. Pro rodiče s dětmi bude připravená dětská vernisáž probíhající o pár hodin dříve před hlavní vernisáží, během které bude dětem zprostředkováno téma mezinárodní přehlídky grafického designu se zapojením rozličných aktivit přibližující různorodé podoby grafického designu.

 

název: RODINNÉ ODPOLEDNE: S BIENÁLE KOLEM SVĚTA

 

Termín konání: 27. 5. 2018 v 14:30
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Víkendový program pro celou rodinu se skládá z komentované prohlídky pro rodiče a tvůrčí dílny pro děti, která se bude věnovat profesi grafického designéra a seznámí děti s grafickými a typografickými technikami.

 

SOBOTNÍ ATELIÉR: ZABAL TO

 

Termín konání: v průběhu června 2018
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Tvůrčí dílna pro děti o rozmanitých podobách grafického designu, který je všude kolem nás. Přebalový a obalový design jako téma spojnice produktového a grafického designu. (Externí spolupráce s grafikem.)

 

WORKSHOP PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V RÁMCI BIENÁLE BRNO 2018

 

Termín konání: 12. 5. 2018
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Otevřený víkendový workshop pro handicapované určený nevidomým a slabozrakým zaměřený na prostorovou typografii bude probíhat ve výstavách Mezinárodního bienále grafického designu Brno.

 

WORKSHOP: POZDRAV Z BIENÁLE

 

Termín konání: 19. 5. 2018 v 18:00
Místo konání: UMPRUM Moravské galerie

 

V rámci bienále bude probíhat pestrý program složený z řady komentovaných prohlídek a celovečerního workshopu pro děti i dospělé s názvem Pozdrav z Bienále. V rámci dílny si budou moci návštěvníci pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet grafické techniky (práce s kompozicí, typografií, tiskem, fosforeskující barvou) a vytvořit originální pohlednici.

 

ARTCAMP: GRAFICKÝ DESIGN OŽÍVÁ

 

Termín konání: 20. 8. – 24. 8. 2018

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Příměstský prázdninový artcamp pro děti od 10 do 16 let bude pořádaný ve spolupráci s externími lektory z audiovizuální oblasti. Tématem artcampu bude Motion design aneb jak to vypadá, když grafický design ožívá. Děti se seznámí s grafickým oborem motion designu. Vyzkouší si práci s audiovizuální technikou, naučí se pracovat s animací, střihem i postprodukcí.

 

BAREVNÁ DOPOLEDNE

 

Termín konání: každý čtvrtek v průběhu konání Bienále Brno v 10:00

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

Jedná se o pravidelné čtvrteční výtvarné dílny pro děti od 2 do 6 let probíhající v expozici Bienále, kdy budou děti společně s rodiči hravou formou objevovat svět grafického designu galerie.

 

název: ŠKOLNÍ SKUPINY – edukační program

 

Termín konání: květen, červen 2018

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Pro děti z mateřských škol bude připraven zážitkově-pohádkový program zprostředkující základní problematiku grafického designu. Žáci základních škol se blíže seznámí s rozličnými podobami profese grafického designéra včetně praktických aktivit a pro studenty středních a vysokých škol budou připraveny diskuzní komentované prohlídky.

 

Comments

comments

Vyhledat