BAUHAUS V BAUHAUSU

Konvent der Baukultur 2018 - Atmosphäre / bauhausTWINS Potsdam, 2018  
© Fabian Schellhorn
Konvent der Baukultur 2018 - Atmosphäre / bauhausTWINS Potsdam, 2018 
© Fabian Schellhorn

 

V OSTRAVĚ ZAČÍNÁ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL INSPIROVANÝ STÝM VÝROČÍM BAUHAUSU

 

09|05|2019 – Mezinárodní festival re:bauhaus začne 15. května zpřístupněním monumentální instalace od berlínského studia zukunfstgeraeusche v ostravské městské galerii PLATO, která sídlí v bývalém hobbymarketu Bauhaus. Instalace využívá recyklované prvky fasády budovy školy Bauhaus v německé Desavě. Festival je příspěvkem k celosvětovým oslavám 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus a inicioval ho německý Goethe-Institut společně s partnery z Prahy, Berlína a Ostravy.

 

Výročí školy Bauhaus (1919–1933), která radikálně změnila globální přístup k architektuře a designu, si letos připomínají významné instituce po celém světě. Jednou z hlavních událostí v České republice je festival re:bauhaus iniciovaný německým Goethe-Institutem. Festival re:bauhaus se od května do prosince 2019 uskuteční v ostravském PLATO, v berlínském pavilonu bauhaus reuse a ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.

 

Klíčovým tématem série instalací, sympózií, workshopů a debat je dopad fenoménu, který škola Bauhaus v Evropě odstartovala. Festival se zároveň obrací k několika inspirativním aspektům z dob počátků Bauhausu, jako je umělecké vzdělávání, emancipace a na příkladech Výmarské republiky a Československa se věnuje ranému vývoji moderních evropských států. „Nejde nám o rekapitulaci historického Bauhausu, zajímá nás především to, co vedlo ke společenským změnám a k obecnému přijetí myšlenek moderny,“ říká Luisa Rath, programová ředitelka Goethe-Institutu pro střední a východní Evropu.

 

Centrálním bodem festivalu se stává instalace bauhausTWINS vytvořená berlínským studiem zukunfstgeraeusche. Instalace bude vystavena do konce roku v PLATO, tedy v ostravském „Bauhausu“. Její otevření veřejnosti, které proběhne 15. května, zahájí celý festival nazvaný re:bauhaus. „Realizací této prostorové struktury vznikne ze symbolického hlediska lehce ironická spojnice mezi původním, historickým Bauhausem, peripetiemi jeho ,druhého života’ a prostorem instituce zabývající se současným uměním,“ vysvětluje ředitel PLATO Marek Pokorný.

 

Architektonická struktura bauhausTWINS využívá části fasády z průčelí Atelierhausu z Bauhausu v Desavě dochované po velké poválečné rekonstrukci z roku 1976. Celkem sedm oken a dvoje dveře využité pro instalaci bauhausTWINS autoři získali od německé nadace Bauhaus Dessau v roce 2011. Ocelová konstrukce asymetricky řešené vestavby je vertikálně rozdělená do dvou úrovní, na kterých je v různých výškách uchyceno devět recyklovaných fragmentů fasády. „Konstrukce je otevřená ze všech stran a působí z každého směru jiným prostorovým dojmem. Umožňuje tak odlišný přístup, a to od měřítka ateliérových místností budovy Atelierhausu až po rozvolněnou strukturu, která otevírá prostor pro širší kontext a reflexi,“ dodává architekt a autor koncepce Robert K. Huber.

 

Instalace bauhausTWINS slouží i jako scéna pro doprovodné programy festivalu. Hned následující den po vernisáži, 16. května, se v instalaci uskuteční panelová diskuze o právním, politickém a historickém významu Výmarské ústavy (1919–1933) moderovaná publicistou a právníkem Tomášem Němečkem. Jejími hosty budou soudce Josef Baxa, filozof Daniel Kroupa, politička Petra Ernstberger a advokát Radoslav Procházka.

 

| www.plato-ostrava.cz

| www.goethe.de/praha

 

RE: BAUHAUS – MODERNÍ EMANCIPACE, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝMĚNA

Je mezinárodní festival tematizující vznik, politické a společenské podmínky a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus re use, curatorial collaborative, Národní galerií v Praze, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Federal Foundation of Baukultur, Ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Ostrava.

 

PLATO

Je nová, dynamická a otevřená instituce založená městem Ostrava. Aktuální podoby současného (vizuálního) umění zprostředkovává od roku 2016. Konečným sídlem galerie budou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka. www.plato-ostrava.cz.

 

GOETHE-INSTITUT

Je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. www.goethe.de/cesko.

 

Comments

comments

Vyhledat