Čas podzimních festivalů a výstav na Novoměstské radnici v Praze

Foto archiv Novoměstské radnice
Foto archiv Novoměstské radnice

Jedna z nejkrásnějších národních kulturních památek v Praze nabízí bohatý kulturní program. Těšte se na oblíbené festivaly, výstavy, koncerty a další akce pro celou rodinu. 

Druhou říjnovou neděli, tedy 8. října, vás Novoměstská radnice s radostí přivítá na svátku delikátních, nevšedních i cizokrajných chutí. Účastníci přivezou do prostoru interiéru Novoměstské radnice, nádvoří, ale i přilehlé části parku na Karlově náměstí lahodné pokrmy i nápoje kuchyní například z Peru, Indie, Mexika, mnoha oblastí Asie, ale i Rakouska, Francie nebo Sicílie.  Tento sváteční den vám nabídne tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa. Událost v sobě navíc spojuje skvěle dostupnou lokalitu hlavního města, jedinečnou historickou atmosféru Novoměstské radnice, kulturní vyžití v rámci metropole i komunitní, kulturní a společenský rozměr.

Ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta k festivalu říká: Festival delikátních chutí nám už několik sezon přináší velké potěšení jak v pestré dramaturgii, nevšední nabídce, ale i v dobré příležitosti se sejít s přáteli a příznivci naší radnice. Vnímám, že se zde potkávají jak známé tváře, tak skupiny turistů a výletníků. Návštěvníci festivalu tak tvoří velice milou a pestrou skupinu lidí, kteří často v návaznosti na festival navštíví i další program Novoměstské radnice, jako je třeba Neviditelná výstava, nebo vyhlídková věž a výstava v galerii. Neděle se dlouhodobě ukazuje jako ideální den pro konání takového festivalu, protože si lidé rádi zajdou na sváteční oběd procházkou do centra Prahy, nebo si takto příjemně uzavřou víkend po návratu z víkendového cestování.“ Dramaturg a produkční festivalu Zuzana Menhartová dodává: „Nabídku již několik let festival nabízí tak, aby si na své přišel každý. Milovník masa i vegetarián, návštěvník konzervativnější i ten, kdo rád objevuje chutě z druhého konce světa. Velkým tématem je pochopitelně i veganství, celková udržitelnost (sezonnost, lokálnost atd.) a alternativní směry ve stravování. Také to nás velice zajímá a sestavu na festival se pak jednoznačně snažíme nakombinovat tak, aby reflektovala potřeby našich návštěvníků i vývoj moderní společnosti a jejích potřeb.“

Týden poté, ve dnech 17. – 18. října proběhne již 10. vydání akce Novoměstské radnice věnované řemeslům a především těm, kdo jsou jejich mistry i každému, kdo se pro svou budoucí kariéru teprve rozhoduje. Jubilejní 10. ročník nabídne kvalitní a velice zajímavou prezentaci jednotlivých řemeslných škol a oborů jako takových. Nebudou samozřejmě chybět ani workshopy a možnost si mnoho oborů vyzkoušet a promluvit si přímo s mistry v oborech. 

Albert Kubišta vysvětluje: „Řemesla živě patří k těm akcím, které pořádáme nesmírně rádi. Novoměstská radnice je v těchto dnech vždy naplněna nejen šikovnými a zdatnými řemeslníky, ale i čilým ruchem, o který se starají školáci, školačky, studenti a studentky, rodiny s dětmi i další návštěvníci. Naše radnice byla postavena již před staletími právě pro lidi a my se snažíme o důstojný návrat k samotné podstatě jejího vzniku. Koncept této akce zcela naplňuje hlavní myšlenkové pilíře dramaturgie radnice, kterými jsou podpora vzdělání, kultury a společenského aspektu.“

Již tradičně se v historických prostorách radnice potkáváme s řemesly, řemeslníky a školami, kde se řemesla vyučují. Záměr akce zůstává stále stejný – dostat se do přímého kontaktu s představovanými řemesly, vyzkoušet si pod odborným dohledem práci s dlátem, jehlou, drátem, papírem a v posledních letech i s malým robotickým ramenem spojeným s počítačem. Paní Menhartová doplňujeJiž od roku 2015 jsem byla na všech Řemeslech nejdříve jako vedlejší produkční, mám tedy srovnání a musím s velkým potěšením říct, že studenti/učňové, jsou rok od roku kompetentnější a jejich prezentace u nás je fantastická. Skvěle komunikují, dokáží velmi zaujmout a mohou být velkým a významným bodem v rozhodování dalších žáků, kteří o řemeslech teprve uvažují. Jsou samostatní, milí a svébytní. Jsem nadšená a vidím skvělou perspektivu. Zároveň je na akci vidět, jak skvěle funguje i mezioborová komunikace na místě, spolupráce mezi školami a studenty. Tato akce je velkým potěšením a příslibem do budoucna nám všem.“

Další dva festivaly pak proběhnou v listopadu. Ve dnech 3. – 4. 11. Whisky Life! Prague 2023 – festival (nejen) pro milovníky whisky, 11. 11. setkání milovníků jídla a příznivců časopisu Zimní Apetit piknik. A od 23. do 26. 11. se bude konat i 49. veletrh starožitností Antique – podzim 2023. 

Kromě zmíněné Neviditelné výstavy, putovní výstavy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, stálé expozice o historii Nového Města pražského či sochařských děl můžete na Novoměstské radnici shlédnout i další výstavy. Výstava mnichovského Spolku Adalberta Stiftera v Galerii ve věži od 19. 9. do 19. 11. Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta z Čech po roce 1945 vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Post Bellum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci a přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce.  Galerie v přízemí od 6. do 20. 9. hostí výstava obrazů a kreseb malíře a pedagoga, dlouholetého člena boxerského spolku Palaestra, Libora Kalába – Dosud neprozkoumané. Autorova pozoruhodná tvorba je odrazem prolnutí jeho osobního rozvoje v umění a ve sportu. 

Letos slaví 100. výročí zednářská Veliká Lóže České republiky (VLČR). K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat od 27. 9. do 26. 11. výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.  Veliká Lóže ČR, v jejímž čele Velmistr stojí, je největší zednářskou obediencí, společenstvím lóží, u nás. Počet jejích členů nedávno překročil 600. Je jedinou zednářskou obediencí, která splňuje kritéria tzv. mezinárodní regularity. Taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna. VLČR se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi po celém světě.

Zednáři – komůrka rojzímání

 Seriózní gentlemani v černých oblecích, kteří si předávají tajemná znamení a při chatrném osvětlení plamenů svící bádají nad skrytými mysterii, úzkostlivě přitom střežíce svoji identitu… To je romantický obrázek svobodného zednáře. České, resp. československé zednářství je v naší společnosti hluboce zakořeněno již celé jedno století. Za tu dobu překlenulo mnohé propasti, odolalo tlaku hnědé i rudé totality, stále čerpá ze své bohaté historie, je aktivní v přítomnosti a s důvěrou hledí k budoucnosti. Čeští zednáři jsou bytostmi z masa a kostí, jsou živými lidmi se vším, co je člověku vlastní. A mohou si také dovolit, alespoň jednou za sto let, poodhrnout cíp opony a dát do svého světa na okamžik nahlédnout i ostatním,upřesňuje k výročí současný Velmistr Řádu Petr Komárek. 

 V rozsáhlé expozici poprvé představí všech svých 28 aktivních lóží z celé České republiky, jejich bohatou historii a významné osobnosti jednotlivých lóží. Kromě Prahy působí lóže v Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Lóže pracují v pěti jazycích, vedle češtiny jsou to němčina, angličtina, francouzština, italština a od roku 2022 také španělština. I z tohoto důvodu je výstava dvojjazyčná, veškeré informace a popisky jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

Novoměstská radnice nabízí též překrásnou vyhlídku z ochozu její téměř 70 metrů vysoké věže, kam vede 221 schodů, komentované prohlídky s poutavým výkladem vhodným i pro děti, bohatý hudební program pro všechny věkové kategorie a mnohé další kulturní a společenské akce i posezení na nádvoří v kavárně se zahrádkou. 

Podrobný kulturní program Novoměstské radnice:

www.nrpraha.cz/program/  / www.facebook.com/NRpraha / www.instagram.com/NRpraha/

 

Comments

comments

Vyhledat