Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Co je to filipojakubská noc a jak k tomu přijde Valburga

Photo by <a href=Cullan Smith on Unsplash ">
Photo by Cullan Smith on Unsplash

Pálení čarodějnic, rituály, pověry a kouzla… jako u řady dalších svátků nastává půvabný mashup tradic několika historických epoch.

Filipojakubská noc je noc z 30. dubna na 1. května. Křesťanská církev si 1. května připomíná den, kdy byla vysvěcena římská bazilika s ostatky apoštolů Filipa a Jakuba.

V našich krajích se novodobě slaví především “pálením čarodějnic”, které milují jak obyvatelé vesnic, tak ohněchtiví měšťané.

Oslava má dávnou historii sahající ke keltskému svátku Beltain (beltane, beltine, v Irsku Cétshamhain), který se slaví obvykle prvního máje, mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Jeho dávné podoby měly existovat už stovky let před naším letopočtem. Tradičně se v těchto dnech vyháněl dobytek na pastvu a probíhala řada dalších důležitých aktivit spojených s hospodářstvím. Různé zvyky spojené s ohněm se prováděly mnohdy jako symbolická ochrana hospodářských zvířat.

Keltské svátky

Tato noc je zároveň, spíše shodou okolností, Valpuržinou nocí – zejména ve Švédsku a zbytku Skandinávie bylo 30.4. zpívat a pořádat shromáždění k uctění oblíbené světice, která přišla z Anglie do Německa  a prožila tam pohnutý život mučednice. Ve Finsku se spojení Valpuržiny noci a Beltain dohromady jmenuje Vappu. Ke spojení dávných tradic s oslavou zmíněné princezny Valburgy (svatořečené 1. května) dochází ostatně v různé míře skoro ve všech evropských zemích.

Svatá Valburga

Ohnivá tradice

Oheň, který keltské obyvatelstvo zapalovalo, byl symbolem životodárné síly – v některých zemích bylo také zvykem uhasit oheň doma v kamnech a pecích a pak ho znovu zapálit z “obecní” vatry. V Británii bylo navíc žádoucí vatru mít na kopci a zapalovat ji co nejprimitivnějším, nejtradičnějším způsobem.

Beltainový oheň na skotském Calton Hill (Edinburgh Beltane Festival)

V západní společnosti tyto rituály v novověku vymizely, ale v řadě zemi včetně ČR zůstávají jako kulturní a zábavná záležitost. Jak připomíná Wikipedie, “zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných staročeských pramenech a podle Čeňka Zíbrta vznikl pod německým vlivem.”

Ve městech jsou poslední roky ohně oblíbenou zábavou a někdy se spojují s moderní technikou (viz freetekno festivaly Czarotekk). Na venkově se naopak udržují i další rituály z minula, jako stavění májky a házení hořících košťat.

Mělo se i za to, že tuto noc se otvírají poklady.

Půlnoc má znamenat největší bitvu se zlými silami, případně rovnou čarodějnický sněm sabat. Někteří pověrčiví obyvatelé se proto před čarodějnicemi i různě chránili, například svěcenou křídou. Mělo se i za to, že tuto noc se otvírají poklady (například u Erbena ale najdeme poklad na Velký pátek, nedopadne to však dobře). Jiní naopak údajného zvýšeného provozu magických sil využívají k provádění různých více i méně bizarních rituálů. Polouhaslý oheň se dá například využít k přeskakování (při přeskoku si má člověk něco přát). Bezpečnější je zavěšování barevných fáborků na břízku nebo vrbku, můžete na ně napsat, co si přejete.

Letos se u nás hromadné akce konat nemají kvůli koronaviru, oficiální stanovisko je venku oslavovat nejvíce po dvou, pokud spolu více lidí nežije v jedné domácnosti.

Comments

comments

Vyhledat