Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Čtyři nové výstavy současného mladého umění v Pragovka Gallery

Do nového roku vstupuje Pragovka Galerie novým tématem a čtyřmi výstavami, jejichž vernisáž proběhne v pondělí 27. 1 od 18:00. Výstava Corporate Bodies studentů a absolventů hamburské HfBK poodhalí, jak svobodu současného člověka ovlivňují technologie a korporace. Projekt What Is Ours bude mířit na možnou neudržitelnost současného náhledu na pojem vlastnictví.  Společenské kritice se bude věnovat – avšak odlehčeněji – i výstava Eyes closed, fingers down kombinující malbu s videoprojekcí. Výstava Achtung! sestoupí ke zkoumání sociálních atavismů skrytých v hloubkách podvědomí. Vstupné dobrovolné!

Pro rok 2020 bylo zvoleno – s ohledem na stávající politickou, společenskou i ekologickou situaci – jednotné téma s názvem Labutí píseň.   Tým Pragovka Gallery tak vyzval obdobně smýšlející umělce ke společenské, institucionální i environmentální kritice i reflexi vlastní, osobní mytologie.   První blok výstav reprezentuje jakousi první fázi Labutí písně – expozici, v níž umělci mapují společenský prostor a souvislosti, v nichž se právě nacházíme.

Výstava Corporate Bodies představí výběr šesti studentů a absolventů Hochschule für bildere Kunste v Hamburku z ateliéru malby prof. Jutty Koether, ateliéru multimédií prof. Matta Mullicana a sochařství prof. Thomase Demanda. Díla všech autorů se dotýkají technologií, (ne)exaktnosti přírodních věd, přičemž si pohrávají s kontrastem mezi světem západního kapitalismu a mizející přírodou. „Naše těla procházejí procesem pozvolné a řízené těžby biologických informací a jejich následného kapitálového zhodnocení,“ říká k výstavě její kurátor Ján Gajdušek, který také dodává: „Stáváme se hostiteli v parazitickém světě obřích technologických korporací, které, zdokonalovány umělou inteligencí a poháněny palivem marketingu, nasávají data z našich tělesných schránek a proměňují je v nekonečný zdroj zisku.“ Výstava potrvá od 27. 1. do 23. 3. v Pragovka Gallery Rear. Seznam vystavujících, jejichž výběr proběhl za spolupráce s Gabrielou Těthalovou, naleznete na druhé straně.

Projekt What Is Ours problematizuje nejjemnější struktury fenoménu vlastnictví a jeho autory jsou Katarína Hudačinová, Filip Kopecký a Matěj Kos. Kurátor výstavy Michal Jalůvka říká, že výstava: „…částečně vychází z myšlenek objektově orientované filozofie Grahama Harmana, nebo z textů spekulativních realistů S. Shavira, Q. Meillassouxe, podle kterých je každý objekt ve vesmíru definován svou autonomní existencí.“ Jalůvka dodává: „Pokud tento obecný princip aplikujeme na kategorii vlastnictví, můžeme snadno dojít k závěru, že věci, které nás obklopují, nám patří jen zdánlivě.“ Celkově výstava zkoumá: „…především vnímání vlastnictví v kontextu časoprostoru a těch kategorií, které z nás činí lidskou bytost,“ uzavírá kurátor. Výstava potrvá od 27. 1. do 24. 2. v Pragovka Gallery Entry.

Eyes closed, fingers down je čerstvým výběrem z malířské i aktivistické tvorby Šimona Sýkory. V jeho malbách je citelný silný psychologický aspekt, odrážející nepřímé odrazy frustrace z okolního světa, záměrná práce s emocemi a pocitem melancholie. Důležitá je také druhá forma, již představí na výstavě v Pop-Upu Pragovky, a tou je série aktivistických videí, kdy se v rámci nenápadných performancí infiltroval ve spolupráci s Martinem Kyrychem na různé pravicové akce.  „Ocitám se uvnitř davu, se kterým nemám žádné spojení. Překonávám vlastní strach nejen z odhalení, ale i strach z vlastní trapnosti, které dávám volný průchod a nechávám ji vylézt na povrch. Přistupuji k davu s motivací trapnost obnažit a sám sebe z ní nevyjímat.“, říká o svých performancích Šimon Sýkora a dodává, že sám pro sebe je pojmenovává jako „performativní trolling´“. Výstava, jejíž kurátorkou je Petra Widžová, potrvá od 27. 1. do 24. 2.

Výstava ACHTUNG! sochaře Pavla Šimíčka je instalací, kterou tvoří abstraktními kovové objekty dialogicky komunikující se sugestivním a dynamizujícím reliéfem na stěnách galerie. Kurátor výstavy Petr Vaňous instalaci přibližuje slovy: „…expanzivnost vložená do pohybu a ostrých hran. Jádro sochy, její plasticitu, nahrazuje velkorysý lineární pohyb.“ Kurátor dále dodává: „Prostor je protínán ostře lomenými liniemi, které vzbuzují a šíří neklid. Vyvolávají pocit fyzického ohrožení. Obnažují skrytý lidský atavismus uložený ve smyslovém vnímání.“ V kontrastu k „průběžné linii“ napříč prostorem autor staví nástěnné reliéfy pulzující všemi směry a podmaňující si své okolí. Výstava potrvá od 27. 1. do 24. 2. v The White Room.

Naprostou novinkou v novém roce je pak zařazení workshopů pro rodiče s dětmi přímo k vernisážím a zavedení kontinuálního edukačního programu pro školy a veřejnost. Edukační program bude tematicky propojen s výstavami a co se týče využití materiálů při dílnách, specializuje se na recyklaci a vyzývá tak k chování, které bude i v umění o poznání ekologičtější, než jsme zvyklí.

Podrobný program dění v Pragovka Gallery sledujte na webu a facebooku.

 

Comments

comments

Vyhledat