Čtyři nové výstavy současného mladého umění v Pragovka Gallery

Do nového roku vstupuje Pragovka Galerie novým tématem a čtyřmi výstavami, jejichž vernisáž proběhne v pondělí 27. 1 od 18:00. Výstava Corporate Bodies studentů a absolventů hamburské HfBK poodhalí, jak svobodu současného člověka ovlivňují technologie a korporace. Projekt What Is Ours bude mířit na možnou neudržitelnost současného náhledu na pojem vlastnictví.  Společenské kritice se bude věnovat – avšak odlehčeněji – i výstava Eyes closed, fingers down kombinující malbu s videoprojekcí. Výstava Achtung! sestoupí ke zkoumání sociálních atavismů skrytých v hloubkách podvědomí. Vstupné dobrovolné!

Pro rok 2020 bylo zvoleno – s ohledem na stávající politickou, společenskou i ekologickou situaci – jednotné téma s názvem Labutí píseň.   Tým Pragovka Gallery tak vyzval obdobně smýšlející umělce ke společenské, institucionální i environmentální kritice i reflexi vlastní, osobní mytologie.   První blok výstav reprezentuje jakousi první fázi Labutí písně – expozici, v níž umělci mapují společenský prostor a souvislosti, v nichž se právě nacházíme.

Výstava Corporate Bodies představí výběr šesti studentů a absolventů Hochschule für bildere Kunste v Hamburku z ateliéru malby prof. Jutty Koether, ateliéru multimédií prof. Matta Mullicana a sochařství prof. Thomase Demanda. Díla všech autorů se dotýkají technologií, (ne)exaktnosti přírodních věd, přičemž si pohrávají s kontrastem mezi světem západního kapitalismu a mizející přírodou. „Naše těla procházejí procesem pozvolné a řízené těžby biologických informací a jejich následného kapitálového zhodnocení,“ říká k výstavě její kurátor Ján Gajdušek, který také dodává: „Stáváme se hostiteli v parazitickém světě obřích technologických korporací, které, zdokonalovány umělou inteligencí a poháněny palivem marketingu, nasávají data z našich tělesných schránek a proměňují je v nekonečný zdroj zisku.“ Výstava potrvá od 27. 1. do 23. 3. v Pragovka Gallery Rear. Seznam vystavujících, jejichž výběr proběhl za spolupráce s Gabrielou Těthalovou, naleznete na druhé straně.

Projekt What Is Ours problematizuje nejjemnější struktury fenoménu vlastnictví a jeho autory jsou Katarína Hudačinová, Filip Kopecký a Matěj Kos. Kurátor výstavy Michal Jalůvka říká, že výstava: „…částečně vychází z myšlenek objektově orientované filozofie Grahama Harmana, nebo z textů spekulativních realistů S. Shavira, Q. Meillassouxe, podle kterých je každý objekt ve vesmíru definován svou autonomní existencí.“ Jalůvka dodává: „Pokud tento obecný princip aplikujeme na kategorii vlastnictví, můžeme snadno dojít k závěru, že věci, které nás obklopují, nám patří jen zdánlivě.“ Celkově výstava zkoumá: „…především vnímání vlastnictví v kontextu časoprostoru a těch kategorií, které z nás činí lidskou bytost,“ uzavírá kurátor. Výstava potrvá od 27. 1. do 24. 2. v Pragovka Gallery Entry.

Eyes closed, fingers down je čerstvým výběrem z malířské i aktivistické tvorby Šimona Sýkory. V jeho malbách je citelný silný psychologický aspekt, odrážející nepřímé odrazy frustrace z okolního světa, záměrná práce s emocemi a pocitem melancholie. Důležitá je také druhá forma, již představí na výstavě v Pop-Upu Pragovky, a tou je série aktivistických videí, kdy se v rámci nenápadných performancí infiltroval ve spolupráci s Martinem Kyrychem na různé pravicové akce.  „Ocitám se uvnitř davu, se kterým nemám žádné spojení. Překonávám vlastní strach nejen z odhalení, ale i strach z vlastní trapnosti, které dávám volný průchod a nechávám ji vylézt na povrch. Přistupuji k davu s motivací trapnost obnažit a sám sebe z ní nevyjímat.“, říká o svých performancích Šimon Sýkora a dodává, že sám pro sebe je pojmenovává jako „performativní trolling´“. Výstava, jejíž kurátorkou je Petra Widžová, potrvá od 27. 1. do 24. 2.

Výstava ACHTUNG! sochaře Pavla Šimíčka je instalací, kterou tvoří abstraktními kovové objekty dialogicky komunikující se sugestivním a dynamizujícím reliéfem na stěnách galerie. Kurátor výstavy Petr Vaňous instalaci přibližuje slovy: „…expanzivnost vložená do pohybu a ostrých hran. Jádro sochy, její plasticitu, nahrazuje velkorysý lineární pohyb.“ Kurátor dále dodává: „Prostor je protínán ostře lomenými liniemi, které vzbuzují a šíří neklid. Vyvolávají pocit fyzického ohrožení. Obnažují skrytý lidský atavismus uložený ve smyslovém vnímání.“ V kontrastu k „průběžné linii“ napříč prostorem autor staví nástěnné reliéfy pulzující všemi směry a podmaňující si své okolí. Výstava potrvá od 27. 1. do 24. 2. v The White Room.

Naprostou novinkou v novém roce je pak zařazení workshopů pro rodiče s dětmi přímo k vernisážím a zavedení kontinuálního edukačního programu pro školy a veřejnost. Edukační program bude tematicky propojen s výstavami a co se týče využití materiálů při dílnách, specializuje se na recyklaci a vyzývá tak k chování, které bude i v umění o poznání ekologičtější, než jsme zvyklí.

Podrobný program dění v Pragovka Gallery sledujte na webu a facebooku.

 

Comments

comments

Vyhledat