Cukrovka není bolestivá, její zanedbání ale může vést k závažným komplikacím

Nové Lázně - Minerální koupel
Nové Lázně - Minerální koupel

Světový den diabetu se do kalendářů zapisuje již po jednadvacáté. Připadá na 14. listopadu, na počest dne, kdy se narodil objevitel insulinu Frederick Banting. Ačkoliv je toto onemocnění obecně známé, nejeden by si mohl myslet, že není třeba povědomí o cukrovce a všech jejích typech dále zvyšovat. Opak je pravdou, osvěta je na místě.  

V České republice žije s tímto metabolickým onemocněním více než jeden milion obyvatel, a naprostým právem se dá považovat za alarmující, že až 2 % lidí nemá vůbec ponětí, že se jich cukrovka týká. Následky nemoci mohou být fatální, pokud se včas nezahájí správná léčba, která podle typu cukrovky spočívá v aplikaci inzulinu, a preventivního přístupu jako je diabetická dieta či dostatek pohybu. Což je ostatně ten nejjednodušší a nenákladný způsob úpravy životního stylu vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu.

Kromě již zaběhlých rituálů léčby cukrovky mohou pacienti podpořit svůj zdravotní stav návštěvnou lázní. Konkrétně v Mariánských Lázních zajišťuje léčebné pobyty pro diabetiky skupina Ensana, která zde provozuje sedm hotelů, jež k léčbě a prevenci využívají nejen místní přírodní léčivé zdroje (minerální voda, oxid uhličitý, rašelina a slatina), ale také se zaměřují na individuální lázeňský program a přístup. Na otázky, jak takový pobyt probíhá a co od něj mohou pacienti očekávat odpovídá MUDr. Pavel Knára, emeritní primář, který působil v hotelu Nové Lázně.

Hotel Nové Lázně – římské lázně

Jak je cukrovka diagnostikována?

Požádejte vašeho praktického lékaře, aby vám vyšetřil hladinu cukru v krvi a on se již o další postará. Velice často se setkávám se situacemi, kdy lidé o svém onemocnění neví. Cukrovka se totiž nijak bolestivě neprojevuje. Jelikož mnohdy hraje významnou roli i dědičnost, na pozoru by se určitě měli mít lidé, u jejichž rodinného příslušníka se diabetes 2. typu vyskytuje. Stejně obezřetní by měli být lidé s obezitou.

V čem je cukrovka nebezpečná?

Cukrovka 1. typu je onemocněním celoživotním a chronickým, pacienti se nemohu zcela vyléčit. Aby ale mohli žít plnohodnotným životem, je důležité opakovat zásady správné léčby, životosprávy a prevence. O cukrovce 2. typu se dá hovořit jako o civilizační nemoci, u většiny pacientů projevuje v souvislosti se špatným životním stylem. Příčinou tedy může být již zmíněná obezita a také nedostatek pohybu. Obecně je cukrovka nebezpečná právě komplikacemi, které v pozdějších stadiích může způsobit. Může se jednat např. o mozkové příhody, retinopatie, infarkty myokardu, může narušit funkci ledvin a prokrvení dolních končetin a může také způsobit i polyneuropathii. Právě tyto následné komplikace bývají mnohdy prvotním signálem toho, že člověk trpí cukrovkou.

Lze onemocnění nějak předcházet?

Klíčovou roli hraje přístup pacienta, on je ten, který svým životním stylem onemocnění ovlivňuje. Určitou prevencí je racionální strava s omezením glycidů (cukrů) a i celkově omezením kalorického příjmu. Zároveň se doporučuje dostatek pohybu a tělesných aktivit. U obézních pacientů je vhodné snížit hmotnost. Samozřejmostí je omezit pití alkoholu, přestat kouřit, snížit hodnoty cholesterolu a nenechat bez vhodné léčby zvýšený krevní tlak.

Čím konkrétně jsou Mariánské Lázně pro diabetiky tak prospěšné?

Mariánské Lázně můžeme označit jako lázně oxidu uhličitého, který používáme ve třech formách. Typické vodní uhličité koupele, ve kterých má minerální voda s rozpuštěným plynným CO2 příjemnou teplotu v rozmezí 34-35 °C. Během této koupele navozuje oxid uhličitý uvolňující, šimravý pocit, a po koupeli ještě následuje suchý zábal, který přínosy této procedury maximalizuje. Další procedurou je suchá uhličitá koupel, při kterých pacient v soukromé kabince pohodlně leží a až po hrudník je zabalen do plastového vaku plněného plynným CO2. Poslední procedurou využívající přírodní oxid uhličitý jsou plynové injekce, které se vpravují do podkoží k velkým kloubům a obratlům. Tato trias procedur rozšiřuje kapiláry a zlepšuje mikrocirkulaci, čímž se buňkám přivede více kyslíku. V případě dostatku kyslíku mohou buňky regenerovat. Suché uhličité koupele mají navíc v Mariánských lázních svoji tradici. Již před více než sto lety začali pacienti využívat tzv. Mariino jezírko, které je plněno přírodním CO2 přímo z Mariina pramene.

Jak probíhá léčebný pobyt zaměřený právě na pacienty s diabetem?

Po vstupním lékařském vyšetření stanoví lékař klientovi individuální léčebný program, tzv. na míru. Důležité je dodržování diabetické diety navzdory bohatým rautovým stolům v Ensana hotelích. Faktem je, že zdejší klima má pozitivní vliv na zdraví pacientů, proto jsou v rámci pobytu nezbytné pravidelné dozované (dávkované) vycházky v krásné okolní přírodě Mariánských Lázní. Doporučena je též pravidelná účast na Nordic walkingu. Takovýto režim vede ke snížení hmotnosti pacienta, tím i ke snížení hodnot krevního cukru, krevních lipidů i zvýšeného krevního tlaku. Pacientům je během pobytu také doporučena pitná kúra, která prospívá správné činnosti ledvin a trávícího traktu.

Mariino CO2 jezírko

Je v něčem pobyt v lázních v léčbě či prevenci diabetu, řekněme, nadstandardní? 

Pacienti si v Mariánských Lázních léčí také další problémy, které jsou k diabetu často přidružené. Využívají zde různých rehabilitačních cvičení, masáží a rituálů pro tělo či akupunkturu. Přestože se opakuji, tak významným benefitem právě Mariánských Lázní je zdejší podhorské až horské klima, které působí příznivě na onemocnění dýchacích orgánů.

Je léčba placená pojišťovnami? 

Pokud pacient splňuje podmínky dané zákonem, tak ano. Na základě doporučení odborného lékaře vystaví pacientovi jeho praktický lékař návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Tento návrh dále posuzuje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. V případě, že pacient požadavky na komplexní lázeňskou péči splňuje, pojišťovna mu hradí standardní ubytování, stravování a samozřejmě léčebný program. Pacienti, kteří dosáhnou pouze na příspěvkovou lázeňskou péči, mají nárok na úhradu standardního léčení bez příspěvku na ubytování a stravování.

Comments

comments

Vyhledat