Diplomky AVU 2023: nejmladší generace umělkyň a umělců představuje své práce

Foto Radek Detinsky
Foto Radek Detinsky

Výstava závěrečných prací diplomantů a diplomantek Akademie výtvarných umění v Praze je každoročně očekávanou událostí, která představuje tvorbu nejmladší generace výtvarných umělců a umělkyň, architektek a architektů, restaurátorů a restaurátorek. Výstavu třiceti šesti diplomujících můžete na AVU letos vidět od 15. června. 

 Vernisáž výstavy Diplomky AVU 2023 se uskuteční 15. června od 17 hodin, následně bude možné výstavu navštívit do 25. června, každý den od 14 do 19 h. Výstava proběhne na hlavní budově AVU a v Moderní galerii AVU a představí práce absolventů a absolventek z ateliérů architektura, grafika, intermédia, kresba, malba, nová média, restaurování malby a restaurování sochy.

Kurátorka a kurátor letošní výstavy Nela Klajbanová a Vojtěch Märc se přitom rozhodli neozvláštňovat výstavu okázalými kurátorskými gesty, ale soustředili se na samotný proces a usnadnění práce diplomantek a diplomantů. Usměrnit případné nervozity, protože diplomantská výstava se pojí i s nutností obhajob, a poskytnout výstavní rámec, s nímž se vystavující dokážou ztotožnit. Důraz na samotný proces, ale i na to, že výstava je završením několikátého studia, podtrhuje i katalog, který graficky zpracovalo studio Day Shift Office a v němž diplomanti a diplomantky odpovídají na otázky týkající se jejich práce, ale i studia na umělecké vysoké škole. Ve vizuálu k výstavě se objevují úryvky z citací diplomujících, kteří*ré v minulosti odpovídali*y na to, jak si představují, že jejich diplomová práce bude vypadat. 

 Cílem bylo vytvořit otevřené prostředí, kde by se mohly náležitě prosadit všechny umělecké polohy. Na výstavě se tak setkává rozmanitý soubor přístupů. Jejich pojítkem se zdá být soustředěná práce s materiálem či médiem. Vedle zavedených technik se tu uplatňují třeba i ošatkářství anebo drátenictví, které se však tentokrát nápadně vzdalují obvyklým řemeslným souvislostem. Někteří*ré z vystavujících se uchylují k postupům hraní či vyprávění, jiní ověřují sakrální a rituální formy, další si zatím přisvojují podněty z logistiky anebo optometrie. Aniž by ustrnuli v minulosti, řada diplomantek a diplomantů zpracovává látku týkající se osobní nebo kolektivní paměti. Práce přiznaně opřené o vlastní zkušenost a o důvěrné vazby přitom ukazují, že naše osobní prožitky jen zřídka bývají výlučně naše. Na pořad dne se dostávají vztahy s prarodiči, stejně jako se školou samotnou anebo třeba s krajinou. Dvě školní budovy tak načas osidluje společenství lidských i ne-lidských figur, které návštěvníky a návštěvnice zvou k setkání nad slavnostní událostí završení uměleckého studia.  

 

 Diplomky AVU 2023  / AVU Graduates 2023

 16.–25. 6. 2023 (14:00–19:00)

vernisáž 15. 6. (17:00–22:00)

Kurátorka a kurátor: Nela Klajbanová a Vojtěch Märc 

Vystavující: Patrik Adamec, Lamija Čehajić, Dávid Čerťanský, David Čumalo, Petr Dejmek, Adam Alva Fejfar, Martin Fischer, Stanislava Franců, Matyáš Grimmich, Sausan Haj Abdová, Jakub Hájek, Veronika Hušková, Zuzana Jírová, Tomáš Jusko, Jiří Kodras, Natálie Kubíková, Marie Kuklíková, Žofie Kumštová, Michal Liska, Matyáš Maláč, Martina Malinová, Filip Matoušek, Filippo Alberto Melis, Filip Messiereur, Jitka Mikolášková, Juraj Mišík, Matěj Pokorný, Marcela Putnová, Alexandra Selmeciová, Sára Svobodová, Michaela Šmidová, Adam Tenora, Adam Tománek, Dominik Vácha, Jan Vohradský, Ivana Zuskinová

Místa konání:
Hlavní budova AVU (architektura, grafika, intermédia, kresba, malba, nová média, socha), U Akademie 4, Praha 7
Moderní galerie (ateliéry restaurování), Výstaviště 188, Praha 7 (vstup ze Stromovky vedle Výstaviště)

Fotografie expozic: Radek Detinsky

Comments

comments

Vyhledat