Galerie Jaroslava Fragnera přibližuje českou poválečnou architekturu

Foto (c) Galerie Jaroslava Fragnera
Foto (c) Galerie Jaroslava Fragnera

Galerie Jaroslava Fragnera, zaměřená na architekturu, působí v Betlémské kapli od padesátých let minulého století. V roce 2020 byla budova s touto galerií zakoupena od Nadace české architektury (NČA) Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) a novou ředitelkou se stala urbanistka a kurátorka Karolína Plášková. První výstavou pod vedením nového vedení nesla název „Architektura jako práce“ a zaměřila se na nejisté pracovní a životní podmínky  architektů*ek. V současnosti můžete v Galerii Jaroslava Fragnera vidět výstavu „Poválečná architektura jako památka“.

Mají poválečné budovy místo v naší historii? Nová výstava v Galerii  Jaroslava Fragnera „Poválečná architektura jako památka“ se zaměřuje na proměny pražských  staveb z období 1945–1989. Jak chráníme poválečné stavby v Praze a jak je přizpůsobit  současnosti tak, aby neztrácely své výtvarné kvality? Výstava potrvá až do 26. listopadu 2023, během jejího trvání jsou návštěvníci*ce zváni k  prozkoumání původních plánů a perspektiv, fotek i fyzických artefaktů z některých pražských  památkově chráněných budov, ale i budov, které by si ochranu zasloužily. Výstava se  soustředí především na historii a současný stav stanic pražského metra, součástí však budou  i příklady několik významných rekonstrukcí poválečné architektury.

Foto (c) Galerie Jaroslava Fragnera

Na stavby postavené v letech 1945–1989 stále ještě nepanuje jednotný názor, přitom již od jejich  vzniku uplynulo několik desítek let. Na jedné straně stojí historici*čky architektury dlouhodobě  poukazující na hodnoty poválečných staveb, na druhé straně konzervativně smýšlející odborníci*ice i  laici, kteří stále nevidí smysl v uchování tohoto segmentu historie. Obrovský zájem mladší generace  historiků*ček umění v posledních deseti letech dokládá důležitost této vrstvy architektury. Dochází k  postupnému, i když velmi pomalému přehodnocování oficiálních postojů k poválečnému dědictví. 

„V tom není Praha ani Česká republika výjimkou, podobný proces můžeme pozorovat na západ i na  východ od našich hranic. Poměr příznivců*kyň a odpůrců*kyň se mění ve prospěch zachování  architektury druhé poloviny 20. století. O mnoho významných staveb a interiérů jsme však již přišli, o  to naléhavěji vyvstává potřeba chránit ty, které ještě zbývají,“ říká Matyáš Kracík za kurátorský tým  Národního památkového ústavu. 

Cílem výstavy „Poválečná architektura jako památka“ bude přiblížit roli Národního památkového  ústavu (NPÚ) při ochraně poválečné architektury, objasnit výzvy a problémy v této oblasti a popsat  aktuální stav ochrany tohoto kulturního dědictví. Autoři*rky výstavy představují exponáty zahrnující  fotografie, nákresy a artefakty, které návštěvníkům*icím umožní prozkoumat ikonické i méně známé  budovy, odrážející dobu a architektonické trendy své éry. Výstava zve nejen k návratu do minulosti,  ale i k přemýšlení o důležitosti zachování a ochraně architektonického dědictví pro budoucí generace. 

„Tentokrát se doprovodný program výstavy nebude odehrávat jen v budově galerie, ale podíváme se i  do areálu Betlémské kaple nebo do interiérů pražského metra. Pozvali jsme také několik zahraničních  hostů a hostek a těšíme se, co nového vnesou do debaty o poválečné architektuře u nás,“ říká  Karolína Plášková. Hlavní část výstavy bude tvořit pražské metro, které  se stalo předmětem průzkumu a dokumentace v posledních letech. Výstava se bude soustředit na  původní architektonické řešení tohoto nejrozsáhlejšího veřejného interiéru, který v období  normalizace vznikl, a jeho památkový potenciál. Nedoceněný odkaz pražského metra představí kromě  dobových výkresů a fotografií také fyzické vzorky obkladů metra – například ikonické „puklice“ z trasy  A nebo charakteristiky jednotlivých tras metra a vybraných stanic. 

Foto (c) Galerie Jaroslava Fragnera

Doprovodný program výstavy: 

  • Čtvrtek 26. 10. 2023 v 18:00: Přednáška historičky architektury Anny Cymer (PL)
  • Středa 1. 11. 2023 v 18:00: Přednáška historika architektury Dániela Kovácse (H) 
  • Středa 15. 11. 2023 v 18:00: Metodika, hodnoty a průzkumy poválečné architektury s  Miroslavem Pavlem (FA ČVUT) a Lenkou Popelovou (FSv ČVUT) 
  • Úterý 21. 11. 2023 v 15:00: Komentovaná prohlídka areálu Betlémské kaple s historikem a  pedagogem architektury Lukášem Beranem 
  • Úterý 21. 11. 2023 v 16:30: Sympozium o areálu Betlémské kaple a architektu Jaroslavu  Fragnerovi 
  • Čtvrtek 23. 11. 2023 v 18:00: Přednáška publicisty Owena Hatherleyho (UK)
  • Procházka ve spolupráci s týmem Mapamátky 

Další program najdete postupně na sociálních sítích galerie: https://www.facebook.com/galeriejaroslavafragnera https://www.instagram.com/galeriejaroslavafragnera

Poválečná architektura jako památka 

Galerie Jaroslava Fragnera

Betlémské náměstí 5a, Praha 1 

Připraveno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem

30. září – 26. listopadu 2023 

otevírací doba: středa – neděle, 14:00 – 19:00 

vstup zdarma 

 

Comments

comments

Vyhledat