IPR spouští novou aplikaci o Pražské památkové rezervaci

Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracoval dle zadání Rady hl. m. Prahy Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace, díky které bude snazší pečovat o památky v centru města. Výstupy této analýzy – mapová aplikace Historické centrum města a publikace Katalog kritických míst – se stanou základním podkladem pro Územní studii Pražské památkové rezervace. Aplikace je zajímavá i pro širokou veřejnost díky podrobným informacím o všech budovách v historickém centru města.

Historické centrum Prahy se se svou rozlohou 895 hektarů řadí mezi největší památkové rezervace na světě. Pražská památková rezervace zabírá prakticky celý střed Prahy – rozkládá se přibližně od Florence po Vyšehrad a od Pohořelce až po magistrálu. IPR nyní vypracoval Architektonicko-urbanistickou analýzu, která se zaměřuje právě na centrum města.

Cílem tohoto projektu bylo zajistit účinnější péči o památkový fond v Praze a získat materiál, který bude sloužit jako důležitý podklad pro další formy podrobnější dokumentace historického centra Prahy. Například pro územní studii Pražské památkové rezervace, na které nyní budeme pokračovat,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Architektonicko-urbanistická analýza má dva výstupy. Prvním z nich je mapová aplikace Historické centrum města, tím druhým pak publikace Katalog kritických míst.

Aplikace Historické centrum města je prvním místem, kde jsou pohromadě historická a aktuální data o území i samotných objektech, která uživatel může okamžitě porovnávat a filtrovat podle toho, co hledá. Lze si například vyhledat jednotlivé objekty podle stavebního stylu, data vzniku, či architekta, který budovu navrhl. Aplikace také nabízí staré územní plány, či aktuální i archivní pohledy na město. Lidé si tak mohou nejen vyhledat podrobné informace o místě, kde žijí, a podívat se, jak dané místo vypadalo dříve, ale tato interaktivní mapa je také nedocenitelným materiálem pro studenty dějin umění a architektury, stejně jako pro projektanty, kteří navrhují v centru Prahy.

Aplikace je takovou wikipedií o Praze. Málokteré město má tak hluboké poznání o tom, jaké domy a s jakou památkovou hodnotou se na jeho území nacházejí. Jsem moc rád, že se podařilo tolik cenných informací z archivů digitalizovat a zpřístupnit všem, kdo mají Prahu rádi“, říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a památkové péče.

Katalog kritických míst je pak průřezovou rešerší analýz centra Prahy z let 1981–2020, čímž přináší cennou výpověď o intenzitě a palčivosti konkrétních kritických témat a míst v průběhu času. Naznačuje, zdali tehdejší hodnocení byla pouze dočasným trendem reagujícím na aktuální stav, či se řeší dlouhodobě a přetrvávají. Z dokumentu tak mj. vyplývá, že mezi nejtíživější problémy území Historického centra Prahy patří rostoucí intenzita turistického a komerčního využití v souvislosti s úbytkem trvalého bydlení a služeb orientovaných na místní obyvatele, kritika problémů panoramatických pohledů a problémy automobilové dopravy včetně nároků na parkování.

Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace byla v průběhu svého zpracování pravidelně konzultována s Radou světové památky a s pražským Odborem památkové péče a vznikala ve spolupráci s Ústavem dějin umění FF UK.

Pramenů o historickém centru existuje obrovské množství, ale doposud nikdo podklady tohoto klíčového území Prahy takto komplexně nesystematizoval. A právě z tohoto důvodu je to velký krok dopředu. Oba výstupy budou sloužit nejen odborné veřejnosti, ale milovníci Prahy a její historie určitě ocení zejména mapovou aplikaci, která také obsahuje doposud nepublikované historické mapy,“ uzavírá ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Katalog je dostupný na webových stránkách IPR Praha. Aplikaci si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

 

Comments

comments

Vyhledat