Jak darovat tělo?

foto: Annie Spratt/ unsplash
foto: Annie Spratt/ unsplash

Nechcete své blízké zatěžovat pohřbem? Chcete prospět vědě? Možná zvažujete, že své tělo věnujete pro vědecké účely.

Jak se to dělá? Našli jsme odpověď v právní poradně Férová nemocnice:
Je třeba písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem, který se zakládá do Vaší zdravotnické dokumentace u ošetřujícího lékaře. Ověřený podpis není třeba, pokud sepíšete souhlas v ordinaci a tento souhlas podepíšete Vy, lékař a jeden svědek.

V souhlasu je třeba označit Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo atd.), dále je možné uvést konkrétní způsob, jakým byste chtěl, aby bylo Vaše tělo použito (případně, jaké použití si nepřejete). Tělo lze po smrti „darovat“ například pro medicínské účely (pro účely studentů medicíny), nebo také pro účely výroby léčiv či pro další potřeby.
Můžete také uzavřít dohodu s konkrétním anatomický ústavem (lékařských fakult). V takovém případě se jedná o darovací smlouvu, kterou se ústav zaváže ke konkrétním povinnostem (např. že po dosažení účelu nechá tělo zpopelnit nebo navrátí rodině). Kopie této dohody s ústavem je vhodné také založit do zdravotnické dokumentace, aby mohl lékař po smrti zajistit převoz těla do ústavu atd. Na základě darování ústav použije tělo pouze k účelům a způsobem, který je stanoven v darovací smlouvě.

Pokud chcete poskytnout své tělo například pro medicínské účely, můžete se konkrétně obrátit na anatomický ústav lékařské fakulty v Brně, anatomický ústav 1. lékařské fakulty v Praze, patologicko-anatomický ústav v Plzni nebo anatomický ústav lékařské fakulty v Hradci Králové.

Rozhodnutí o tom, že tělo darujete, však není konečné. Pokud změníte názor, můžete svůj souhlas i bez udání důvodu kdykoli odvolat.
Jiná situace je u transplantací – zde není třeba souhlas zemřelého s transplantací jeho orgánů, ledaže by dal pacient ještě za života nesouhlas.

Comments

comments

Vyhledat