Jak spojit archeologii s uměním? To ukáže výstava Valoch & Valoch

Valoch & Valoch: archeologie a konceptuální umění / Foto: archiv Moravské galerie v Brně“
Valoch & Valoch: archeologie a konceptuální umění / Foto: archiv Moravské galerie v Brně“

Otec a syn. Archeologie a konceptuální umění. Unikátní propojení dvou disciplín a navíc v jediné rodině slibuje výstava Karla a Jiřího Valochových. Archeologické objevy s dokumentací významného odborníka a fotografie, instalace a objekty českých a zahraničních konceptuálních umělců vystaví od 30. září v brněnském Pražákově paláci. Výstavu Valoch & Valoch pořádá Moravská galerie ve spolupráci s Anthroposem Moravského zemského muzea.

Karel Valoch proslul zejména nálezem pozůstatků neandrtálce v jeskyni Kůlna v Moravském krase. Při výzkumech mu asistoval jeho syn Jiří, který pomáhal s dokumentací a zakresloval nálezy. „Věděl jsem, že archeologii se nemůžu věnovat, nikdy bych v tom nebyl tak dobrý jako můj otec,“ zmiňuje ve svých vzpomínkách Jiří Valoch. Ovšem v prostředí archeologické práce dokázal najít svébytnou poezii. V Moravském krasu realizoval celou řadu vlastních uměleckých akcí, fotografií a land-artových děl, které svou vizualitou odkazovaly k archeologii a systému vizuální antropologie. „V Pražákově paláci zkoumáme vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním a také mezi otcem a synem, z nichž každý má ve svém oboru nezastupitelné místo,“ říká ředitel Moravské galerie Jan Press. 

Výstava Valoch & Valoch: archeologie a konceptuální umění zahrnuje období 60. – 80. let minulého století, kdy se překrývá období archeologických objevů Karla Valocha s kulminační dobou konceptuálního umění. V té době fascinovaly Valochovy objevy celý svět a v umění se toho času prováděly nejrůznější formy rituálů, které se odehrávaly v přírodě, často na místech s prehistorickou minulostí či přímo v jeskyních. Stejně tak se realizovaly rozsáhlé umělecké zásahy do krajiny, jejichž vizuální podoba připomínala megalitické stavby nebo archeologická naleziště. 

Umění se inspiruje vědeckými metodami pozorování okolí. Věda musí zase při výzkumu použít imaginaci, aby mohla podat co nejpravdivější obraz. Kurátoři výstavy Valoch & Valoch odhalili další propojení. „Konceptuální umění nemělo ambice vytvářet pouze sochy, ale akci, událost v krajině, kterou zdokumentovalo. Dokumentovaly se i archeologické objevy a my tyto dokumentace porovnáváme. Zajímavé je, že Jiří fotografoval dokumenty z výzkumu tím samým fotoaparátem, jakým pořizoval svá umělecká díla,“ přibližuje jeden z kurátorů Ondřej Chrobák s tím, že velké téma jsou také kamenné nástroje. „Známe je z archeologických průzkumů a také konceptualisté pracují s kameny,“ podotýká. 

Foto: archiv Moravské galerie v Brně

Návštěvníci uvidí také díla dalších českých i zahraničních umělců, v jejichž tvorbě je možné vysledovat paralely mezi uměním, prehistorií a archeologií. Za všechny zmiňme například kresby německého neoexpresivního malíře A. R. Pencka, který spojoval pravěké výjevy s aktuálními geo-politickými tématy, grafiky Meret Oppenheimové zobrazující mýtická zvířata, dokumentaci land-artových děl britského umělce Richarda Longa, nebo velkoformátovou kresbu Margity Titlové, v níž autorka gesticky pracovala s otisky vlastních rukou, jako s elementárním uměleckým projevem. Svébytnou součástí výstavy je také dokumentace projektu Archeologické památky a současnost, kterým v 80. letech propojil umělce s archeology Ladislav Snopko (archeolog a československý ministr kultury v letech 1990-1992).

Téma archeologie se promítne také do dětské Herny v přízemí Pražákova paláce. Ta bude po úpravě znovu otevřena při dětské vernisáži. Z malých návštěvníků se stanou například archeologové, kteří nahlédnou do jeskyně nebo se pustí do odkrývání fosilií v písku. 

Novinky chystá galerie i v obchodě Pražákova paláce. Rozšíří nabídku dětské literatury a také nově nabídne prodej hraček od českých designerských firem.  V den vernisáže návštěvníci zhlédnou i novou projekci v Atriu Pražákova paláce. Tento prostor patří současnému umění. Hodinový blok We shall over come nahlíží z různých stran na tísnivou atmosféru doby. Zahrnuje videa Tomáše Svobody, Alžběty Bačíkové, Milana Mazúra, Poliny Davydenko a uskupení BCAA.  

Valoch & Valoch

Pražákův palác
30. 9. 2022 – 27. 8. 2023
Vstupné: 100 / 50 / 190 Kč (základní / snížené / rodinné)
Vernisáž: 29. září od 18 hodin, dětská vernisáž od 16 hodin
Za finanční podpory statutárního města Brna

www.moravska-galerie.cz

Comments

comments

Vyhledat