Jan Dotřel a DEEPLY ORDERED CHAOS: Fotolevitace

Jan Dotřel

DEEPLY ORDERED CHAOS

 

Vernisáž: 6. 9. 2018 v 19 hodin
Výstava potrvá od 7. 9. do 29. 9. 2018

Kurátor: Jozef Mrva ml.

Galerie Holešovická Šachta

 

Deeply Ordered Chaos  je výstava, na kterou se autor připravoval v několik let. Fotografie vynikají dokonalou inscenací levitujících objektů v unikátním prostředí, a to vše na bázi klasického analogového procesu. Oproti tomu, jak se díky digitalizaci ve společnosti normalizovalo vnímání chaosu, je systematičnost, práce, vůle, rukodělnost a čas který projektu Jan Dotřel věnoval, zcela neobvyklý. Výstava vás tak vytrhne z monotónnosti denního shonu a jednotlivá díla můžou působit až kontemplativně.

Jan Dotřel vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. Jeho přístup k vlastní tvorbě je nesmírně poctivý, navazuje na legendy konceptuální fotografie a připravil ucelený a svébytný fotografický soubor, který potěší nejen znalce fotografie.

Pro Janovy fotografie je signifikantní vztah mezi uměním a vědou. Na fotografiích dokumentuje dokonalá platónská tělesa, čtvercové mřížky nebo Fibonacciho posloupnost. Na druhé straně narušuje dokonalost těchto těles tím, že je zasazuje do specificky vybraného přírodního prostředí, které je svými vlastnostmi, nahodilostí, neustálými proměnami a růstem naopak nedokonalé.

Vlastní imaginace vás tak zavede mimo všechny dosud známé země a horizonty. Janovy pokusy o konfrontaci primárních geometrických struktur a matematických principů s neredukovatelným chaosem jsou pak vyjádřením umělecké nadstavby, která nechce jen popisovat již vyřčené zákonitosti. Vychází z fascinace nad dokonalostí proporcí těles, které starořečtí filosofové považovali za model světa – a zároveň se snaží vidět je nezatíženým zrakem a pokusit se aspoň metaforicky vyčistit stůl od starých ontologických koncepcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dotřel

 

Jan vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. V roce 2016 absolvoval s diplomovou prací „Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie“, ve které se pokusil představit vlastní teorii ohledně nového čtení vzniku a vývoje fotografie. Jeho teoretické uvažování stojí zejména na rozpracování myšlenek autorů, jako jsou Geoffrey Batchen, Roland Bartes, Georges Didi-Huberman nebo Michel Foucault.

V současné době pracuje v soukromé galerii Kvalitář jako kurátor. Galerie Kvalitář se skládá ze dvou autonomních výstavních prostorů a architektonického studia. Zde Jan působí jako kurátor designu a soustředí se zejména na prezentaci současné české designové scény. Za poslední dobu realizoval například výstavy Herrmann & Coufal: Beyond, René Šulc: Organon, Acheron / výstava pohřebních schránek nebo A 440 / gramofon jako objekt.

V letech 2011–2015 pracoval jako asistent fotografa Ivana Pinkavy. Během této spolupráce se podílel na mnohých projektech s volnou i zakázkovou fotografií. Zároveň mu tato spolupráce poskytla skutečné vzdělání v oblasti volného umění. Produkčně pracoval například na výstavách Trones délaissés ve Štrasburku (2015), Stripped Off Ornament v Bratislavě (2013), Remains ve Washingtonu D.C. (2012) nebo Opposite White v Lectoure (2011).

Je spoluzakladatelem streetartové skupiny Pražská služba, která má za sebou několik realizací do veřejného prostoru. V projektu Mánes for sale! (2016) se Pražská služba snažila o znovu-připomenutí významu kulturní budovy Mánesa pomocí intervence na jeho přilehlém ostrůvku. Dalším urbanistickým apelem bylo vztyčení levitující sochy 2081: Pomník developerům (2015), coby protest proti devastaci historických budov v Celetné ulici. Happening Wall Is Over! (2014) spočíval v přetření celé Lennonovy zdi na bílo k příležitosti výročí 17. listopadu.

Jan doposud realizoval dvě sólové výstavy. První výstava (2010) odstartovala jeho finální zaměření na fotografické médium, ve druhé výstavě Vteřiny symetrie (2012) se primárně soustředil na dekadentní tématiku, kterou formálně zpracoval pomocí diptychů a triptychů. Tuto výstavu doprovodil kurátorským textem prof. Miroslav Petříček, Dr.

 

 

Text vychází z kurátorského textu Jozefa Mrvy ml.

Fotografie: Jan Dotřel

 

 

Comments

comments

Vyhledat