Knižní tip: Krajina středověké Prahy

 

Už v 10. století se v pražské kotlině utváří jedna z nejvýznamnějších protourbánních aglomerací střední Evropy, která se ve 13. a 14. století přerodila v pražské souměstí, jehož základní rysy registrujeme dodnes. Složitý vývoj a fungování středověké Prahy však není možné pochopit bez poznání jejího vztahu k okolnímu regionu. O něj se nejprve opřela expanze prvních Přemyslovců, což dokládá síť rozsáhlých hradišť, které s konsolidací raného státu ztratily svůj význam. Později se zde zformovalo hospodářské zázemí vrcholně středověké metropole, jež se stalo také arénou podnikání a reprezentace významných pražských měšťanů. Kniha nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců, zkoumajících různé aspekty proměn „krajiny středověké Prahy“ od počátků raného středověku až do 15. století.

Jan Klápště, Tomáš Klír, Ivo Štefan (eds.)
Krajina středověké Prahy

Vydala Academia

Edice Historie

flexi vazba, 856 stran, cena 1 200 Kč, ISBN 978-80-200-3440-3
https://www.academia.cz/krajina-stredoveke-prahy–klapste-jan–academia–2024

Comments

comments

Vyhledat