Matěj Janák má první výstavu Dead Inside Will Never Die

Matěj Janák - Metro Glitch, foto pořadatel akce
Matěj Janák - Metro Glitch, foto pořadatel akce

Matěj Janák (*1988), je pražským obyvatelům znám, aniž by si to uvědomovali. Do této chvíle rozvíjel svou volnou tvorbu převážně vně galerijního prostředí. Archetypální situace přeskupení pouličního umění do kontextu galerie ale nenastane. Pro svou první výstavu Dead Inside Will Never Die, která se slavnostně zahájí 4.5. v 18 hodin ve White Pearl Galery, Dittrichova 5, Praha 2, vytvořil intuitivně narativní prostorovou scénografii, která provází diváka ne-jednosměrnou cestou po autorově osudu. V rámci zahájení nebude chybět hudební doprovodný program v rukou Dj Fatty M a občerstvení ve vnitro-blokové zahradě.

Pod svým vlastním jménem vystavuje mladý autor poprvé, ale přeskupení pouličního umění do kontextu galerie rozhodně nenastane.

Hlavním tématem první autorské výstavy Matěje Janáka (1988) je cesta. Ne náhodou má proto i rozvolněná expozice podobu několika volně zvazbených instalací, které jsou vůči sobě navzájem prolínavé. Jednotlivá zastavení – koncipovaná ve formě minimalisticky definovaných prostředí – více či méně zřetelně navázaných na osobní mytologii tak mají symbolizovat několik fází procesu sebepoznání a sebeurčení.

Matěj Janák – Metro Glitch1, foto pořadatel akce

Jestliže se tedy v hovorové řeči pro tíživé nebo jinak náročné životní okamžiky běžně používá metaforické slovní spojení „projít si něčím“, výstava se pokouší něco takového zpřítomnit a převést z abstraktní do reálné podoby. Jednotlivé vizuální nosiče, které se pohybují v relativně široké škále od dokumentárních lettristických koláží z úředních vyrozumění a soudních obsílek, přes mechanické optické rastry po světelné technologie, představují různé možnosti sdělení založené jak na myšlenkových pochodech, tak na fyzickém prožívání.

Matěj Janák se nesnaží vytvořit poučkami zatížený racionalizovaný intelektuální konstrukt, jeho přístup je naopak intuitivní, založený na ne snadno definovatelných pocitech a emotivních stavech. Využívá při tom tradiční předmětné atributy jako jsou dopisy, svíčky nebo zrcadlo, základní antagonistické ne/barvy, tedy černou a bílou, a k tomu bazální prostorová řešení. Tím o co tu jde především, je ale divák. Teprve jeho přítomnost v mírně kontemplativní interaktivní expozici dává výstavě smysl. Vždyť k čemu je cesta, když po ní nikdo nejde? Zvlášť taková, která vede od sebe k sobě. “ – Radek Wohlmuth

Matěj Janák: Dead Inside Will Never Die

Kurátor výstavy Radek Wohlmuth

Vernisáž 4.5. 2018 od 18:00

White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, Hudební doprovod DJ Milan Fatty M

Výstava potrvá 5.5. – 18.5. 2o18

 

 

Comments

comments

Vyhledat