Michaela Vélová Maupicová má výstavu v GHMP

Struktura, 2012, akryl na plátně, 300 x 240 cm. Foto © Galerie hlavního města Prahy
Struktura, 2012, akryl na plátně, 300 x 240 cm. Foto © Galerie hlavního města Prahy

 

V roce 2018 bylo předčasně ukončeno dílo mladé autorky Michaely Maupicové, narozené v roce 1982. Pro její tvorbu je specifické vnímání a tematizace určitých předělů a rozhraní, a to jak mezi výrazovými médii, tak mezi uměleckými disciplínami a žánry. Vztah mezi kresbou na papíře a trojrozměrným objektem se pro Maupicovou stal zásadním, stejně tak smysl pro „projektové myšlení“, které se později projevilo především citem pro geometrickou strukturu, prostor, pro architektonizaci tvaru a pro práci s rovinou a povrchem (texturou).

 

Na Akademii výtvarných umění v Praze studovala v ateliérech kresby a intermédií. Zatímco v první fázi školení u prof. Jitky Svobodové si autorka ujasňovala svou pozici ve výrazovém médiu kresby, totiž jak zohlednit či vyloučit neustále se prosazující narativní povahu kresby, do ateliéru intermédií přestoupila především proto, že cítila potřebu širšího a svobodnějšího prostoru pro uvažování nad tvorbou samotnou. S tímto krokem bylo posíleno konceptuální východisko autorčiny práce, které proměnilo mimo jiné také její zacházení s kresbou. Tři motivy jsou v dochovaném díle Michaely Maupicové jako celku, zahrnujícím kresbu, malbu, objekt a video, klíčové. Prvním je struktura jako mřížka kladená přes pomíjivé prostory a věci. Je zástupným prvkem pro metodické uchopení věcí a jejich proměn a zároveň pro korigování tohoto postupu prostřednictvím analogií s organickými procesy a s transformací lidského vědomí v průběhu času. Odtud deklarovaný vztah geometrie a tělesnosti, odtud paralely a analogie, odtud sjednocování z povahy věci rozporných časových principů okamžiku a věčnosti.

 

Druhým motivem je vědomí toho, jak se věci jeví neboli vztah k fenomenální skutečnosti (práce s fenomény). Jejich uchopení si vyžádalo určitou metodickou redukci, která souvisí s tím, jak autorka pracuje s geometrií, se strukturou a jejím pohybem a jak se jí do tvorby vrací určitý ustálený počet elementů, které staví a přestavují svět jakoby „znovu“. Místy konstruktivně, místy absurdně.

 

Třetím momentem je dramatizace, nebo naopak zklidnění obrazové roviny jako způsob jejího obrazového formátování. Plocha přijímá dynamickou či statickou podobu podle povahy dění, které má zrcadlit. Je to princip, který rozechvívá potenciálního diváka podobně, jako to umí hudba, poezie a jazyk, když tne do živého. Stejná rovina může evokovat jak vnitřní bouři, tak zklidněnou vodní hladinu. Stačí přeskupit strukturu elementů, proměnit konstrukci fenoménu a sjednotit je zformátováním tak, aby celek obrazu rezonoval tím správným způsobem ve správnou chvíli. Ta už potom v díle zůstane uložena navždy.

 

Petr Vaňous

 

K výstavě vychází pod hlavičkou Galerie hl. m. Prahy obsáhlá monografie autorky v grafické úpravě Dragany Živanović Poláchové a s texty Magdaleny Juříkové, Petra Vaňouse, Ivy Mladičové, Terezie Zemánkové a Milana Periče.

 

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

Grafické řešení: Dragana Živanović Poláchová

Mediální partneři: Art&Antiques, ArtMap, Artikl, Český rozhlas, Literární noviny, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vstupné: 60 Kč plné (dospělí) / 30 Kč snížené (studenti, senioři)

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Vaňousem.

st 10. 7. 2019, 18 h

 

Sobotní výtvarné workshopy

so 20. 7. 2019, 13–18 h, Řád a náhoda, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

so 24. 8. 2019, 13–18 h, A-symetrie v ornamentu, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Ve výtvarných reakcích se budeme inspirovat vystavenými realizacemi umělkyně a zaměříme se na její osobitý styl označovaný jako existenciální ‚dějové abstrakce‘. Pracovat budeme se šablonami různých tvarů a velikostí, které budeme prostřednictvím otiskování a kresby přenášet, řadit a multiplikovat do struktur a ornamentů. Vzniknou tak symetrické soustavy, ale i kompozice náhodně umisťované do formátu až s přesahem mimo něj, tedy do prostoru a objektu. Výtvarnou cestou si přiblížíme principy řádu i náhody. Během malířsky zaměřených workshopů budeme vzniklé struktury dotvářet transparentní malbou. Vyzkoušíme si malířské možnosti uplatnění efektu působení světla, dodávající dílům určitý duchovní rozměr.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 14. 7. 2019, 15–18 h, Struktury a ornamenty v obraze I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 19. 7. 2019, 15–18 h, Struktury a ornamenty v obraze II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 26. 7. 2019, 15–18 h, Struktury a ornamenty v obraze III, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

V rámci výtvarných reflexí se zaměříme na obrazové prostředky umělkyně – ornament, systém, krystalizaci nebo řádkování. Naléhavost ukrytá v autorčině díle bude pro účastníky workshopů inspirací pro expresi vlastních subjektivních prožitků zachycených malbou akrylem nebo barevnými tušemi. Pokusíme se z obrazů sestavit pomyslné cykly, jejichž tématem bude opakování nebo rozvíjení zvoleného motivu. Během výtvarné práce budeme řešit různorodé výtvarné postupy jako je automatismus, konstrukce geometrického řádu nebo příběhové řazení. Z formálního hlediska uplatníme práci se šablonami, techniku tupování a otiskování.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

Rezervace nutná

 

 

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

MICHAELA VÉLOVÁ MAUPICOVÁ (1982–2018)

8. 5. – 25. 8. 2019
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro
Karlova 2, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

 

Kurátor: Petr Vaňous

 

Comments

comments

Vyhledat