Na střeše PLATO Ostrava je umístěna umělecká instalace Josseho Pyla

PLATO Ostrava
PLATO Ostrava

Prostorová intervence umělce Josseho Pyla O a A, K, R a S na střeše budovy ostravské městské galerie otevřela začátkem ledna 2021 téměř dvouletý výstavní cyklus Ó a ach, krása, ruina a strach. Jeho čtrnáct výstav a online nakladatelství Octopus Press propojí ústřední téma cyklu, kterým jsou ruiny. Cyklus bude završen v květnu 2022, kdy se PLATO přesune do zrekonstruovaných bývalých jatek. 

 

Prologem k novému výstavnímu cyklu PLATO Ó a ach, krása, ruina a strach je umělecká intervence na střešní konstrukci galerie. Její autor, belgický umělec působící v Amsterodamu Josse Pyl (1991), ztvárnil na dvou černobílých velkoformátových panelech název celého cyklu. Na objektu pojmenovaném O a A, K, R a S  se jeho jednotlivá slova „ó, ach, krása, ruina a strach“ podobně jako u ruin, kterými se dramaturgie PLATO bude v příštích měsících zabývat, rozpadají až na hranici čitelnosti. „Josseho Pyla jsme oslovily, protože nás fascinuje způsob, jakým se autorova praxe vyvinula od typografie k umění, a také proto, že se v posledních letech tématem ruin zabýval,“ doplňují kurátorky intervence Daniela a Linda Dostálkovy.

 

Společně s intervencí vytvořil Josse Pyl pro PLATO také sérii pěti kreseb sloužících jako grafické znaky pěti částí cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach. Kresby návštěvníci najdou kromě webových stránek PLATO také na plakátech a dalších vizuálních materiálech galerie v průběhu konání cyklu, tedy až do přestěhování PLATO do zrekonstruovaných bývalých městských jatek v květnu 2022.

 

Josse Pyl navrhl i logo další části cyklu, online nakladatelství Octopus Press. Pod touto značkou bude PLATO od března 2021 vydávat nové texty, překlady, video a audio záznamy nějakým způsobem se dotýkajících tématu ruin. V případě uzavření galerie se stane Octopus Press online platformou, jejímž prostřednictvím bude možné udržet přímý kontakt veřejnosti s uměním. Octopus Press navazuje na česko-řeckou výstavu TRYPA nainstalovanou v PLATO v prosinci 2020, která kvůli protipandemickým opatřením byla jenom velmi krátce a bez oficiálního zahájení zpřístupněna veřejnosti.

 

V cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach PLATO představí ruinu ne jako něco negativního, ale například jako emocionální loučení se s minulostí, která stále trochu trvá. „Chápeme ji i jako součást působiště PLATO – v současnosti je jím ruina bývalého hobbymarketu, v nejbližší budoucnosti se PLATO přestěhuje do zrekonstruované ruiny bývalých městských jatek. Také Ostravu můžeme vnímat jako ruinu někdejšího centra průmyslu a těžby,“ uvádí autorka konceptu cyklu, kurátorka Edith Jeřábková.

 

Pět na sebe navazujících částí cyklu – obrazů, zahrne celkem čtrnáct výstav. Každý z obrazů je založen na postupném přibývání uměleckých děl. „Jakmile bude jeden obraz kompletní a na chvíli se ustálí, uspořádáme jeho vernisáž. Obraz následně v etapách deinstalujeme, rozpadne se po částech jako ruina a promění se vznikáním dalšího obrazu,“ upřesňuje autorka cyklu. V roce 2021 PLATO plánuje představit umělecká díla a projekty Micol Assaël, Alexe Baczynského-Jenkins a kolektivu KEM, Anny Daučíkové, Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Lenky Klodové, Kris Lemsalu Malone, Taus Makhachevy, Richarda Nikla, Daniely a Lindy Dostálkových nebo Marka Pražáka.

Josse Pyl: O a A, K, R a S

Intervence na střeše PLATO Ostrava

Leden 2021–květen 2022

Kurátorky: Daniela a Linda Dostálkovy

 

Comments

comments

Vyhledat