Národná cena za dizajn (NCD) slaví 30 let existence

Národná cena za dizajn (NCD) oslávila v roku 2023 výročie – 30 rokov svojej existencie a zároveň 20. jubilejný ročník, v roku 2024 vstupuje do svojej štvrtej dekády.

NCD je prestížna celoštátna súťaž dizajnu a najvyššie ocenenie v tejto oblasti na Slovensku, s cieľom podporiť, oceniť a prezentovať tvorcov dizajnu i výrobcov na Slovensku a zároveň pomáhať slovenským dizajnérom uplatniť sa v Európskej únii. Je tiež dôležitou iniciatívou, ktorá motivuje klientov a výrobcov k spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporuje rozvoj teórie dizajnu i odbornej publicistiky a dokumentuje vývoj dizajnu na Slovensku.

Do súťaže sa môžu prihlásiť profesionálni grafickí dizajnéri/dizajnérky, študenti/študentky vizuálnej komunikácie a súvisiacich odborných disciplín, iní odborníci pracujúci vo sfére komunikačného dizajnu, či klienti v oblasti komunikačného dizajnu. Aktuálny ročník umožňuje prihlásenie do 11 súťažných kategórií – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Dizajn v pohybe, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty a Študentský dizajn. Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v Súťažných podmienkach.

Prihlásené diela, ktoré by mali byť inovatívne, kreatívne s výrazným dopadom na jednotlivé oblasti života človeka, celú spoločnosť a životné prostredie, bude hodnotiť a oceňovať sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Juraj Blaško (SK), Zuzana Husárová (SK), Róbert Slovák (SK), Vasyl Kosiv (UA), Filip Blažek (CZ), Justyna Kucharczyk (PL) a Eduardo Barrera Arambarri (MX).

Kurátorom NCD24 je Juraj Blaško, grafický dizajnér a pedagóg pôsobiaci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) na Katedre vizuálnej komunikácie, ktorú niekoľko rokov viedol. Je spoluzakladateľom Únie grafických dizajnérov Slovenska. V roku 2013 bol jeho doktorandský projekt „Jednotný vizuálny štýl štátnej správy“ ocenený Cenou poroty NCD. V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti, ako prorektor je členom vedenia VŠVU a zaujíma sa o interdisciplinárnu spoluprácu umelej inteligencie a komunikačného dizajnu.

Od študentských čias som súčasťou Národnej ceny za dizajn, a dnes, ako kurátor, mám tú česť odhaľovať a oceňovať práce, ktoré neviditeľne, no výrazne obohacujú náš každodenný život. Kontinuita v udeľovaní tejto ceny je dôležitá pre zdôraznenie hodnoty kvalitného dizajnu, ktorý považujeme za samozrejmú súčasť nášho prostredia. Teším sa, že spoločne oceníme to, čo každý deň formuje našu vizuálnu kultúru a čo je zároveň výzvou pre novú generáciu dizajnérov a dizajnérok, uviedol Juraj Blaško, kurátor NCD24.

Autorkami vizuálu a komunikačnej kampane NCD24 je dvojica – Barbara Kowalczuková a Terézia Denková. Barbara, ktorá tento rok absolvuje štúdium na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a Terézia, absolventka Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave, obidve v ateliéri Typolab, ktorých návrh vybrala odborná komisia. Barbara počas štúdia začala pracovať pre Čierne diery, kde sa podieľa na vzniku tlačových dizajnov rôzneho druhu. Terézia počas štúdia založila Typogaráž – priestor pre súčasné písmo a typografiu, kde organizuje prednášky a podujatia rôzneho druhu. Barbara dlhodobo spolupracuje s vydavateľstvom Brak, mesačníkom Kapitál, s festivalom Pohoda a na identitách a knihách rôzneho druhu. Terézia dlhodobo spolupracuje na dizajne Sensoria, so štúdiom Milk a na identitách a knihách rôzneho druhu. Barbara občas pomáha Terézii s Typogarážou.

Do NCD24 sa môžu prihlasovať dizajnéri, študenti dizajnu, dizajnérske štúdia a firmy, od pondelka, 1. apríla, do utorku 21. mája 2024, s prácami z komunikačného dizajnu, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2022 do 20. mája 2024 prostredníctvom online formulára. V prípade diplomových prác realizovaných v akademickom roku 2023/2024,  je možné do súťaže prihlásiť dielo aj vo verzii tesne pred finalizáciou. V prípade postupu pred porotu, bude nevyhnutné dielo doručiť vo finálnej podobe. 

Po vyplnení prihlášky je potrebné do 3 pracovných dní uhradiť jednorazový súťažný poplatok, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné. Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácií nájdete na webe www.scd.sk/ncd. Aktuálne informácie nájdete tiež na sociálnych sieťach – IG a FB Národnej ceny za dizajn, IG a FB Slovenského centra dizajnu.

 #scd #ncd #ncd24 #ncd2024 #dizajn #design #slovakdesignaward #narodnacenazadizajn

Comments

comments

Vyhledat