NOVÝ „POMNÍK“ PRO GOETHA: KARLOVY VARY ODHALÍ TORZO HISTORICKÉHO PODSTAVCE

foto goethe.de
foto goethe.de

 

 

Na Goethově stezce v Karlových Varech bude v neděli 16. září v 11:00 hodin odhaleno torzo historického podstavce Goethova pomníku z roku 1883. Pomník, který svou pestrou historií trefně symbolizuje česko-německé vztahy nedávné minulosti, se Goethe-Institut několik let neúspěšně pokoušel instalovat v centru Prahy. Po zamítnutí úřadů se artefaktu ujalo město Karlovy Vary.

 

„Karlovarská památka z roku 1883 má za sebou pozoruhodnou minulost, díky níž ji můžeme v roce 2018 vnímat jako artefakt česko-německé historie,“ komentuje ředitel Goethe-Institutu Berthold Franke.

 

Goethův pomník byl v roce 1883 postaven před nynějším Grandhotelem Pupp coby připomínka slavného básníka a jeho pozitivního vztahu k lázeňskému městu. Dvoumetrový mramorový podstavec s bohatou profilací zdobila Goethova busta od stuttgartského sochaře Adolfa von Donndorf. V roce 1946 byl pomník v rámci „očisty“ města od „německých“ monumentů stržen a zatímco busta našla časem své uplatnění na karlovarské Goethově stezce, podstavec byl vhozen do jehoho z kráterů vzniklých po bombardování města. Torzo podstavce, náhodně objevené před několika lety při stavbě parkoviště, se na podzim 2015 představilo v Praze, a to jako součást kulturního projektu Goethe-Insitutu. Působivou instalací jej tehdy dotvořil umělec Jiří David, což vzbudilo značné kontroverze.

 

Goethe-Institut usiloval o trvalé umístění podstavce na pražském Masarykově nábřeží. Po několikaletém neúspěšném vyjednávání s pražskými úřady bylo rozhodnuto o permanentní instalaci památky na Goethově stezce v Karlových Varech, nedaleko jeho původního stanoviště pomníku z let 1883-1946. Artefakt bude nyní odhalen v rámci Dnů evropského dědictví.

 

„Navracením v minulosti zničených hodnot, odstraněných z ideových důvodů, chceme tak trochu vrátit čas a přirozeně pokračovat v přerušeném vývoji. Třeba i prostou instalací nalezených artefaktů, které se tak stávají samy svědkem místy brutálního se vyrovnávání s nechtěnou minulostí,“ vysvětlil náměstek karlovarského primátora pro kulturu Jiří Klsák.

 

Goethe-Institut a karlovarští historici ve spolupráci s městem Karlovy Vary připravují k památce podrobnější informační materiály pro veřejnost a speciální trasu mobilní aplikace, která zájemce provede po Goethových stopách v lázeňském městě.

 

Co? Odhalení původního artefaktu z Goethova karlovarského pomníku

Kde? Karlovy Vary, Goethova stezka

Kdy? 16. září 2018

10:00-10:45 Procházka za goethovskými domy. Začátek u Morového sloupu

11:00-11:15 Odhalení historického artefaktu na Goethově stezce

11:15-12:00 Procházka za goethovskými domy. Začátek na Goethově stezce

www.goethe.de  

GOETHŮV KARLOVARSKÝ POMNÍK V DATECH

Johann Wolfgang von Goethe navštívil Karlovy Vary třináctkrát. V upomínku jeho pobytů a jako dík za šíření slávy města („Na světě jsou jen tři místa, kde bych chtěl žít: Výmar, Řím a Karlovy Vary“), inicioval na konci 19. století dr. Mathias Foerster, ředitel Nemocnice svatého Bernarda pro chudé, stavbu Goethova pomníku pro město Karlovy Vary.

1883 – Odhalení pomníku z dílny stuttgartského sochaře prof. Adolfa von Donndorf před budovou Císařských lázní. Projev držel mj. německý spisovatel a dramatik Heinrich Laube.

1944-1945 – Trojnásobné bombardování Karlových Varů.

1945 – Počátek odsunu sudetských Němců. Goethův pomník je zabedněn. Mnohé další historické památky jsou okamžitě odstraňovány a/nebo počešťovány.

1946, 28. ledna – Městem jmenovaná Místní osvětová rada požaduje odstranění Goethova pomníku.  

1946, 16.dubna – Usnesení o odstranění pomníku. Goethova busta je deponována v Městském muzeu, mramorový podstavec je použit jako výplň do jednoho z kráterů způsobených bombardováním. Následně je na tuto část pomníku zcela zapomenuto.

1952 – Goethova busta je opět instalována, nyní již na méně prominentním místě (Puškinova, dnes Goethova stezka). Busta je umístěna na novou, umělecky nepříliš hodnotnou podestu.

Zima 2014/2015 – bagrista Marek Kokš nachází při stavbě parkoviště v městské části Tuhnice velké části profilovaného mramoru, které jsou identifikovány jako zbytky Goethova podstavce z roku 1883. Příběh se dostává do médií a na veřejnost.

Léto 2015 – Goethe-Institut získává artefakt jako zápůjčku od města Karlovy Vary a plánuje jeho umístění před svou budovou na Masarykově nábřeží 32, jako memento česko-německých vztahů s výraznou symbolickou hodnotou. Podstavec získává dočasnou uměleckou intervenci českého výtvarníka Jiřího Davida.

2015, 02. října, 18:45 – Torzo karlovarského pomníku je odhaleno v rámci oslav 25. výročí založení české pobočky Goethe-Institutu. Přítomní hosté: velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, jeho excelence Arndt Ludwig Freiherr Freytag von Loringhoven, primátorka města paní Adriana Krnáčová, starosta Berlína pan Michael Müller, náměstek primátora Karlových Varů pan Jiří Klsák a další.

2015, prosinec – Artefakt je na žádost úřadů Prahy 1 odstraněn z komunikace a deponován v řeporyjském ateliéru sochaře Čestmíra Sušky. Goethe-Institut jedná o opětovném umístění podstavce na Masarykově nábřeží.

2016, září – Goethe-Institut získává příslib podpory o permanentní vystavení karlovarského artefaktu od primátorky hl.m. Prahy paní Adriany Krnáčové.

2017, říjen – pražské úřady s definitivní platností nepovolují umístění ne-pomníku na prostranství před Goethe-Institutem.

2017, prosinec – Goethe-Institut vrací torzo podstavce zpět městu Karlovy Vary

2018, březen – Město Karlovy Vary a Goethe-Institut se dohodli na trvalé prezentaci artefaktu v Karlových Varech, a to v rámci záříjových Dnů evropského dědictví.

2018, 16. září, 11:00 – část původního podstavce Goethova pomníku bude odhalena na karlovarské Goethově stezce nedaleko původní busty a místa, z nějž byl pomník v roce 1946 stržen. Promluví náměstek primátora Karlovarského kraje pan Jiří Klsák a ředitel Goethe-Institutu Berthold Franke. Předcházet i následovat budou komentované procházky po Goethových stopách v Karlových Varech.

 

 

Comments

comments

Vyhledat