ŠKOLY MAJÍ ZÁJEM O KVALITNÍ FILMY PRO DĚTI

Více než 340 základních škol v Čechách a na Slovensku se aktivně zapojilo do akce streamovací platformy DAFilms Junior ke Dni dětí se společným cílem: vést děti ke kvalitnímu obsahu v bezpečném online prostoru. 

 

Učitelé reagovali na výzvu DAFilms Junior a v rámci mediální a filmové výuky se registrovali k bezplatné červnové nabídce filmů a seriálů. DAFilms Junior připravil speciální program pro děti a učitele: vybrané filmy mohou využít přímo v hodinách na obohacení vyučovaných předmětů nebo pro volný čas ve škole. Stačí k tomu jenom internet a obrazovka. K nabízeným filmům DAFilms Junior rozeslal do škol 30 tisíc pracovních listů, tzv. První dětské filmové noviny, plné kvízů, úkolů a krátkých příběhů rozvíjejících témata vybraných snímků.

 

„Překvapilo nás, kolik učitelů na naši výzvu reagovalo,“ říká projektová manažerka DAFilms Junior Verona Dubišová. „Velký podíl na tom má skutečnost, že červen je tradičně měsícem, který je spojen nejen s oslavou Mezinárodního dne dětí, ale také s volnějším programem ve školách, protože se pomalu uzavírají třídy a otevírá se prostor pro alternativní aktivity. Doufáme, že náš filmový program ukáže dětem, ale především učitelům, že filmová tvorba může obohatit výuku nejen před prázdninami, ale po celý rok. Filmy a aktivity, které jsme připravili, mohou pomoci při výuce různých předmětů a zároveň zlepšit mediální gramotnost, vhled do problematiky a komunikaci ve skupině.“ 

 

Mezi vybranými filmy je seriál Drobečkové o neposlušné dvojici Bena a Toma, který rozvíjí téma kamarádství. Seriál Tresky Plesky se zabývá neobvyklými přírodními jevy a je vhodný k tématu počasí a environmentu. Seriál Koyaa o malém hrdinovi v oblacích je o životě v přírodě a trpělivosti. A nabídku uzavírá celovečerní film Planeta Česko.

 

Školy s filmy mohou pracovat po celý měsíc červen.

 

 

Co je DAFilms Junior?

 

DAFilms Junior nabízí nekomerční a podnětný obsah pro různé věkové kategorie, hravou formou oslovuje dětské publikum, rozvíjí jeho kritické myšlení a podněcuje zájem o kulturu a dění kolem. DAFilms Junior otevírá dětem hravou formou bránu do světa filmu od podzimu 2021. Jeho základními pilíři jsou kvalitní filmová tvorba, důraz na filmovou výchovu a bezpečné prostředí. Služba je automaticky dostupná pro všechny předplatitele streamovacího portálu dafilms.cz, kteří si mohou za cenu jednoho předplatného vytvořit až pět dětských účtů. DAFilms Junior nabízí filmy a seriály pro děti ve třech věkových kategoriích 3-6 let, 7-11 a 12+ let, vzdělává děti formou kvízů a soutěží. Pro starší věkové skupiny připravuje doprovodné texty a pracovní listy k hlubšímu porozumění filmů a náročnějším tématům. Zároveň spolupracuje s dětskými filmovými festivaly a organizacemi zaměřenými na mediální a filmovou výchovu.

 

Comments

comments

Vyhledat