Studium datové analytiky – novinka na VŠE

<span>Photo by <a href=Stephen Dawson on Unsplash">
Photo by Stephen Dawson on Unsplash

Nový studijní program Data a analytika pro business powered by KPMG na Fakultě informatiky a statistiky VŠE budí velký zájem studentů. Do prvního ročníku se jich přihlásilo 128, zatímco kapacita programu je 60 míst.

Nový profesní magisterský program na VŠE vznikl v reakci na poptávku po lidech, kteří umí pracovat s datovou analytikou. „Týdně u nás firmy – jako například banky, telekomunikační nebo IT společnosti – poptávají zhruba 30 lidí, kteří rozumí datové analytice. Poptávka z pracovního trhu je 3-4x vyšší, než kolik máme nyní studentů,“ vysvětluje vedoucí katedry informačních technologií na VŠE a zakladatel a ředitel odborné platformy Data and Business VŠE Ota Novotný.

Do prvního ročníku profesního magisterského programu se přihlásilo 128 uchazečů, jeho kapacita je přitom 60 míst. VŠE chce otevřením programu Data a analytika pro business pomoci především poptávce firem na tuzemském trhu. Těm chybí pozice napříč firmami od juniorních datových analytiků až po odborníky věnující se data science a prediktivním modelům. Absolventi programu se díky praktickému zaměření výuky budou moci uplatnit prakticky ihned ve všech profesích, v nichž dochází k propojení datové analytiky a podnikání firem. Těch dnes podle odhadů chybí více než 10 000.

Studium datové analytiky intenzivně zaměřené na praxi

Profesní magisterské studium je zcela nový čtyřsemestrální formát výuky. Je veden formou na sebe navazujících intenzivních seminářů. Součástí studia je povinná praxe v datové firmě, která se uskuteční ve třetím semestru studia. Předání kvalitního know-how chce škola ovlivnit tím, že firmy pro praxi sama vybírá.

Kromě lektorů VŠE se na výuce datových analytiků podílejí i odborníci z praxe, například ze společnosti ŠKODA AUTO či ČSOB. Garantem praktické odbornosti je KPMG, jejíž experti na datovou analytiku přinášejí do studia zkušenosti ze stovek projektů z pěti kontinentů. “Celý program koncipujeme jako spojení vědeckého výzkumu a akademické půdy s praxí. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si projekty s reálnými výsledky. Navíc, protože výuka probíhá blokově formou intenzivních workshopů, můžeme studentům předat intenzivní znalost a hands-on zkušenosti v oblasti dat a analytiky,” říká guru datové analytiky a také řídící partner KPMG Lighthouse David Slánský, který se na výuce budoucích analytiků podílí.

Už loni v září spustila Fakulta informatiky a statistiky VŠE první datově a analyticky orientované MBA ve střední Evropě. “Na program MBA jsme letos, tedy v druhém ročníku, zaznamenali výrazný nárůst přihlášek. Oproti loňsku se zdvojnásobil,” říká Ota Novotný.

Datoví analytici na VŠE: Vzniká nová platforma Data & Business

Na VŠE vzniká expertní platforma Data & Business, která si klade za cíl kompletně vzdělávat datové analytiky a zasazuje se o větší míru využití dat při manažerském rozhodování. Mimo profesního magisterského „datového“ programu a MBA chystá i profesního datového bakaláře. Jeho program je nyní v akreditaci, zahájen by měl být v říjnu 2021. Fakulta kromě jiného pořádá pro zájemce o datovou analytiku semestrální kurzy Data Science & Business Intelligence Academy či kurzy Datového minima pro Business. Kompletní informace o všech těchto aktivitách naleznete na databusiness.cz.

Comments

comments

Vyhledat