Tip na výstavu: DIRK BRAECKMAN v Českých Budějovicích

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

První výstava belgického umělce Dirka Braeckmana v České republice nabízí průřez autorových děl od starších, až po nejsoučasnější, a byla vybrána speciálně pro tuto příležitost.

Braeckman, pracující s osobitým vizuálním jazykem se zajímá především o akt nazírání a otázky spojené s obrazem jako takovým. Zkoumá jeho hranice a často zpochybňuje konvence fotografie.

V dnešní době, zahlcené hlukem, tokem informací a nekonečným množstvím obrazů se při setkání s fotografickým dílem Dirka Braeckmana ocitáme v prostředí, ve kterém jako by se zastavil čas. Ve světě klidu, kdy prostřednictvím jednotlivých děl zachycujících anonymní předměty vzbuzující tajemství i příběh, nahlížíme do prázdných místností rozličných interiérů, neurčitých prostor, setkáváme se s postavami působícími jen svojí přítomností, s motivy krajiny, ale například i přefotografováním stávajících obrazů. Ač by se tak mohlo zdát Braeckman nesvazuje svoji tvorbu s pevně danými tématy, nebo cykly, jeho dílo tvoří nepřetržitý sled.

Již zmiňované ticho a zpomalení není charakteristické jen pro autorova samotná díla, ale rovněž je přítomno v rámci tvůrčích postupů. Braeckman pracuje v temné komoře prostřednictvím analogových metod, experimentuje a během vlastního zpracování negativů dociluje neustále nových obrazů. Zvolení expozice a práce s šedými tóny vyzdvihují finální charakter jeho děl.

Dirk Braeckman se narodil roku 1958 v belgickém Eeklo. V létech 1977–1981 studoval na Akademii umění v Ghentu, kde dnes žije a tvoří. Má za sebou účast na nespočtu samostatných i kolektivních výstav po celém světě a v roce 2017 reprezentoval Belgii samostatnou výstavou na 57. Mezinárodním bienále umění v Benátkách. Jeho dílo je zastoupeno v řadě soukromých i veřejných sbírek. Tato českobudějovická výstava navazuje na poslední Braeckmanův projekt „FOCUS“, který se počátkem letošního roku uskutečnil v americkém Dallasu (The Modern Art Museum of Forth Worth).

Braeckmanovy obrazy ve své tiché síle vyvolávají řadu otázek. Nejsou specifickou výpovědí, nositeli symbolických významů a metafor, ani nevyprávějí příběh, zásadní je jejich autonomie. Příběh si má divák vytvořit sám svůj vlastní. Patrná je však nepřetržitá přítomnost tmy a pocit, jako by svůj obsah skrývaly pod jakousi rouškou.

Hlavním teritoriem je Breackmanovi žité okolí, z něhož čerpá náměty pro své obrazy, vyznačující se silnou atmosférou, zachycující místa nasátá poetikou, stejně jako banální kontexty.

Nelze nezmínit rovněž autorův zájem o malbu, jejíž podoba je v samotných fotografiích přítomna. K tomu autor sám uvádí: „Pracuji na svých obrazech, jako by to byly malby. Je to velice fyzické, vzhledem k přímému kontaktu s papírem a materiály, ovšem prostřednictvím fotografického postupu. To je také důvod, proč pracuji s analogovým tiskem. Je to můj nástroj a potřebuji fyzický přístup. Temná komora je jádrem tvorby mého díla a v určitém smyslu tvořím v rozporu s charakteristickými postupy fotografického média. Můj přístup je od začátku do konce impulsivní.“

S tím do jisté míry souvisí také to, že Braeckman klade velký důraz na strukturu a obrazy povětšinou nezakrývá sklem, které vnímá jako překážku pro prožitek obrazu. Obrazy tiskne technikou želatinového stříbrného tisku na barytonový papír a využívá technických předností tohoto postupu se zdůrazněním detailu, ostrosti a rozsahu tónů, stejně jako značné hloubky tónů.

DIRK BRAECKMAN
Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice
Výstava trvá do 9. 6. 2019
Kurátor:  Michal Škoda

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat