UMPRUM zve opět na přehlídku prací ARTSEMESTR

Ateliér designu oděvu a obuvi - Šárka Zejdová / Foto Stanislav Palán
Ateliér designu oděvu a obuvi - Šárka Zejdová / Foto Stanislav Palán

UMPRUM opět otvírá své dveře široké veřejnosti. Pravidelná celoškolní přehlídka ARTSEMESTR návštěvníky seznamuje s klauzurními i semestrálními projekty v oborech architektura, design, grafika, volné a užité umění. Po dobu výstavy se hlavní budova na náměstí Jana Palacha promění v jednu velkou galerii, a to doslova od sklepa až po půdu.

Vedle možnosti poznat současnou autorskou i týmovou tvorbou rozmanitých měřítek a témat, umožňuje ARTSEMESTR nahlédnou i do samotného tvůrčího prostředí 27 ateliérů. Vizuální styl letošního ročníku od týmu Davida Nováka představuje UMPRUM jako prostor pro imaginaci a vrací návštěvníky do vzpomínek z dětství na stavebnicový dům, v kterém se lze propadnout do vlastní fantazie.

„V čase, kdy jsme obklopeni vážnými tématy, je důležité udržet si vnitřní hravost a imaginaci, aniž bychom přišli o schopnost reflexe komplikovaného okolního světa. UMPRUM je prostorem, kde se svět imaginace střetává s realitou. Tentokrát v období klauzur otevíráme dveře nejen těm, kteří mají blízko k umění, architektuře a designu, ale i těm, co cítí potřebu zapojit se v improvizované dílně do piety související s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přijďte k nám třídit svíčky v separovaný materiál, který využijeme pro odlévání společné krajiny na Palachově náměstí.“ Doplňuje Ida Chuchlíková, prorektorka pro vnější vztahy. 

Hlavním posláním UMPRUM je vzdělávat a vychovávat odborníky v uměleckých, výzkumných a vědeckých oblastech. Přestože akademická půda zaručuje svobodný prostor pro svébytnou uměleckou tvorbu a není pevně svázaná pravidly a omezeními z praxe, setkávají se studující pod odborným vedením s reálnými tématy již v průběhu svého studia. UMPRUM představuje na poli vysokých škol ojedinělý most mezi kulturně kreativním prostorem, imaginací a průmyslem. Zacílení na spolupráci s partnery z praxe přibližuje současná akademická témata průmyslu a reálný svět naopak inspiruje a motivuje ke vstřebávání vizí. 

Ateliér architektury / foto Miriam Pružincová

 Z projektů vycházejících ze spoluprací s partnery lze jmenovat Ateliér průmyslového designu, který ve spolupráci s pečovatelským domem sv. Josefa pracoval na rehabilitační pomůcce KOMMO. Obdobně Ateliér grafického designu a nových médií se spojil s neziskovou organizací pečující o psychickou stabilitu rodičů těžce nemocných dětí Srdcem Robinson a navrhoval pro ně vizuální identitu. Ateliér architektury III v rámci svého tématu Re-build připravoval návrh proměny budovy Invalidovny v pražském Karlíně a Ateliér architektury I zpracovával na základě architektonické soutěže návrhy pro Městskou knihovnu v Úvalech. Nepřehlédnutelný bude i projekt Ateliéru animace a filmu, jehož animované znělky budou součástí letošního mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm v Liberci. 

Přehlídka ARTSEMESTR zima 2024 je veřejnosti otevřena od 26. ledna do 1. února. V reakci na tragické události na sousední Filozofické fakultě UK se na UMPRUM lze zapojit do dílny třídění vosku ze svíček. Vytříděný materiál se stane součástí společně odlité krajiny. Zároveň mohou návštěvníci výstavy přispět prostřednictvím QR kódu na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy.

ARTSEMESTR zima 2024

26. 1.–1. 2. 2024

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

www.umprum.cz

otevřeno denně 10–18 hodin

vstup zdarma / symbolické vstupné můžete zasílat na podporu zasažených tragédií na FF UK přímo do Nadačního fondu Univerzity Karlovy  https://nf.cuni.cz/NFN-21.html 

Dílna na separaci vosku pro odlévání dočasného díla Společná krajina: 26. 1.–30. 1. od 10 do 18 hodin. 

Comments

comments

Vyhledat