V Contemporary Czech Art se koná výstava Tohle je Válka!

 

Šumperský výstavní prostor [ca uvádí jako další svoji výstavu aktuální tvorbu Petra Válka. Autor syrových, ale nadruhou stranu hravě vyhlížejících kinetických objektů, které jsou často interaktivní, jimi dokáže zaujmout jak publikum, tak i odbornou obec. Pro Contemporary czech art vytvořil některé instalace přímo pro daný prostor, čímž dokazuje svoji nevyčerpatelnou nápaditost v hledání řešení pro konkrétní místo. Mnohé objekty zde prezentované, mají mimo svůj vzhled také přesah do zvukové sféry, protože Petr Válek si nelibuje v samoúčelné estetice. Jeho zájem se zaměřuje na zkoumání zvuku a tedy i jeho instalace nebo performance ústí právě ke generování zvukové situace, která je v kombinaci se vším, co k ní vede právě tím dílem o které Válkovi jde. Tento komplexní princip nás upomíná na prostý fakt, že dílo umělce bychom neměli nahlížet jako separaci jednotlivých jeho složek, ale naučit se jej vnímat vcelku.

 

Autorem textu v katalogu výstavy je Miloš Vojtěchovský

Fenomén zvuku a pohybu jsou ve fyzickém i v metafyzickém světě spojené nádoby.

I když je svůdné opřít se o dionýské masopustní a karnevalové stopy minulosti a jejich zvukový projev balancuje většinou na pomezí spasmického panku a randálu, kinetická soustrojí Petra Válka označit jako pouhé hlukostroje by znělo spíš hloupě. Netroufám soudit, zda jejich prvotní příčinou a posláním je instinkt k pohybu, motorice a teprve vedlejším projevem pak hluk, nebo naopak. Je to asi egál: některé Válkovy samohyby – roboti sice obstojí také jako statické artefakty, ale jejich integrita se projeví až v okamžiku když se rozběhnou, roztřesou, nebo jinak dají do pohybu. V čem ovšem spočívá efekt, kterým obyčejného i zkušeného pozorovatele zaujmou? Tvrdím je to sadomasochistický soucit, že jejich poetika, charakter i magie spočívá v jejich sofistikované nedokonalosti, v hodinářsky kalibrované mechanické invaliditě. Je to dáno také jejich měřítkem: kdyby mohly být velké jako Dalek z filmu Dr. Who, vzbuzovaly by v nás Válkovy objekty určitě spíš respekt, nebo dokonce hrůzu.

(úryvek z textu Miloše Vojtěchovského k výstavě Tohle je Válka!)

 

 

Expozice autorových děl potrvá od 12. 3. – 9. 4. 2021. 

Návštěvní doba je pátek až neděle mezi 11:00 – 19:00.

Z důvodů vládních omezení se vernisáž výstavy konat nebude a prohlídky jsou možné vždy jen po předchozí telefonické domluvě

 

 

web

Comments

comments

Vyhledat