Velká akademická gramatika spisovné češtiny zmapuje náš jazyk ve čtyřech dílech

Právě vycházejí první dva díky impozantní Velké akademické gramatiky spisovné češtiny. Protišedi se jich již zmocnilo, ale jelikož jsou obří, nechce vás nechat čekat na podrobnější reflexi příliš dlouho, a proto přináší aspoň anotaci od nakladatele:

 

František Štícha a kol.

Velká akademická gramatika spisovné češtiny
I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Část 1. Část 2.

 

Tato čtyřdílná gramatika navazuje svými východisky i cíli na jednosvazkovou Akademickou gramatiku spisovné češtiny (Academia 2013). Jejím záměrem je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní a vzdělané veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí, od nejobecnější roviny po úrovně nejspeciálnější.

Prioritu přitom má zaznamenání, definice, dokladová ilustrace a výklad jevu jako prostředku jazykové komunikace před speciální lingvistickou teorií. První díl (ve dvou svazcích) je věnován charakteristice slovních druhů a výkladu tvoření slov, další díly pak formální morfologii, morfologickým kategoriím a široké oblasti jevů nelineární i lineární syntaxe.

váz., 1160 stran, cena 795 Kč, ISBN978-80-200-2719-1, kniha se prodává v knihkupectvích (např. Academia na Václavském náměstí) i online.

Comments

comments

Vyhledat