Vesmír očima Adama Kašpara

Adam Kašpar: Bright Stellar Core / Foto Ondřej Přibyl
Adam Kašpar: Bright Stellar Core / Foto Ondřej Přibyl

Galerie Kvalitář uvádí sólo výstavu umělce a amatérského astronoma Adama Kašpara (* 1993), která komplexně představuje jeho zkoumání vesmíru. Uvidíte zde skici, akvarely i velkoformátová plátna, jež jsou vyvrcholením dlouhého a intelektuálně náročného studia – od hlubokého kosmu, který je milióny světelných let vzdálený, až po planety Sluneční soustavy a samotné Slunce.

„Při svých výpravách Jeseníky zachycuji pohled skrze Newtonův teleskop nejdříve jako skicu na papír, kterou poté rozpracovávám v detailnější kresbu. Pak následuje menší olej na papíře nebo olejomalba v malém formátu. Teprve poté přijdou na řadu velkoformátová plátna. Je pro mne stěžejní divákovi ukázat celý proces, nikoliv jen finální malbu,“ vysvětluje Adam Kašpar. 

Jan Dotřel k tomu dodává: „U Adama Kašpara je velmi podstatný čas, který pozorováním stráví, a rozsáhlé vědomosti, bez kterých by to nešlo. Proto jsou jeho umělecká díla tak autentická, což je vlastnost, jíž si jako kurátor vážím takřka nejvíce. Nabízí nám totiž ryzí schopnost vidět věci přímo.“ 

Schopnost pozorování přírody Adam Kašpar postupně trénoval a kultivoval. Po absolvování ateliéru Malířství IV profesora Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze se nejdříve zabýval realistickou malbou rostlinné říše, jež je živá teď a tady. Poté začal za pomoci paleontologie zkoumat přírodu, která je již mrtvá a obtisknutá do zkamenělin. Ještě starší historii představují krystaly, jejichž obrazové ztvárnění bylo součástí dvou skupinových výstav v galerii Kvalitář, a to Geometria Naturalis a Aetas Praehistorica, pro něž byla typická syntéza umění a vědy. Studium vesmíru je tedy dalším logickým krokem. Přístup Adama Kašpara však není pouze dokumentační. Kašpar zkoumá přírodu jako fenomén neoddělitelně spojený s člověkem a společností a jejich vzájemným, často destruktivním vztahem. Silnou inspiraci čerpá autor z krajinomalby doby renesance i devatenáctého století. 

Informace o výstavě najdete na webu galerie

Comments

comments

Vyhledat