Aktualizujeme. Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2020: zahájení odloženo

Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020
Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020

Aktualizace:

„Vzhledem k aktuálním vládním opatřením týkajících se omezení kulturního provozu s ohledem na vývoj pandemie COVID-19 jsme byli nuceni zrušit původní termín zahájení výstavy (14.10.2020) a její představení veřejnosti. V tuto chvíli si netroufáme určit nové datum tiskové konference ani zahájení výstavy, učiníme tak v nejbližší možné době, jakmile to situace dovolí,“ uvádějí pořadatelé.


Původní článek:

V prostorách budovy bývalého hobbymarketu Bauhaus, kde již několik let sídlí PLATO Ostrava, významná výstavní instituce zaměřující se na prezentaci špičkového současného umění, začíná již za tři týdny výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2020. Letošními nominovanými na toto nejvýznamnější české ocenění pro vizuální umělkyně a umělce do třiceti pěti let jsou Jakub Choma, umělecká dvojice Anna Slama & Marek Delong, Alma Lily Rayner, Marie Tučková, Jiří Žák a umělecký kolektiv Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit). Svá díla budou v Ostravě vystavovat od 15. října 2020 do 31. ledna 2021. Namísto tradičního vyhlašování laureátky či laureáta se bude v termínu 4. – 5. prosince 2020 konat dvoudenní sympozium s bohatým programem pro veřejnost. Paralelně s výstavou finalistů bude v PLATO představen nový film umělecké dvojice Pauline Boudry a Renate Lorenz, letošních zahraničních hostek Ceny Jindřicha Chalupeckého.

 

Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

PLATO, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava

Finalisté 31. ročníku: Jakub Choma, Alma Lily Rayner, Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák a Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit)

Zahraniční hostky: Pauline Boudry a Renate Lorenz

Kurátorky: Veronika Čechová, Karina Kottová

Termín výstavy: 15. 10. 2020 – 31. 1. 2021

Vernisáž: 14. 10. 2020 od 18:00

Sympozium Jury Weekend: 4. – 5. 12. 2020

 

 

Finalistky a finalisté 31. ročníku nejprestižnějšího tuzemského ocenění za mimořádně výraznou tvorbu v oboru výtvarného umění pro autory do 35 let představují v ostravské galerii PLATO, kde se výstava CJCH koná historicky poprvé, nové projekty vzniklé speciálně pro tuto příležitost. Šestice finalistů v celkovém počtu deseti umělkyň a umělců se rozhodla v radikálním gestu odmítnout princip kompetice a jejich výstava tak představí nesoutěžní umělecká díla. Skrze toto rozhodnutí chtějí umělkyně a umělci upřít pozornost na jednotlivé práce a přístupy více než na jejich srovnávání. „Podpora mladého umění, která byla již od začátků základní motivací pro vznik a pořádání Ceny Jindřicha Chalupeckého, nemusí spočívat v modelu volení jednoho vítěze či vítězky na základě užšího výběru finalistů. Může stejně tak být intenzivní celoroční podporou práce rozmanité selekce umělkyň a umělců vybraných porotou, která vyvrcholí ve velkorysé společné výstavě a představení jejich děl veřejnosti,” uvádějí kurátorky výstavy Veronika Čechová a Karina Kottová. Podle ředitele PLATO Marka Pokorného je letošní spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého logickým krokem, který umožní finalistům i kurátorkám pracovat v institucionálním kontextu s vyšší mírou porozumění pro jejich záměry. „Letoškem naše spolupráce nekončí. Ostrava a PLATO by se měly v budoucnosti stát pravidelnou destinací výstav finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého,“ dodává Pokorný.

 

Jakub Choma pro výstavu vybuduje prostorově a tematicky rozsáhlou multimediální instalaci s názvem Gears of Life sestávající z několika různých architektonicky pojednaných prostředí představujících metaforické světy. Těmi bude následně sám procházet a aktivovat je v roli poutníka v živé performanci, která bude součástí vernisážového večera. Umělecká dvojice Anna Slama & Marek Delong naváže na svou dlouhodobou praxi založenou na rukodělném zpracování námětů ze sféry fantasy a mytologických zkazek. Návštěvníci budou moci na výstavě vstoupit do prostoru tajuplného jeviště a setkat se zde s fyzickou i animovanou podobou zástupců nadpřirozeného světa v instalaci tematizující smíření, smrt a spiritualitu.

Marie Tučková kombinuje ve svém uměleckém projektu prostorovou instalaci se zvukovou složkou. V prostoru jakéhosi polopřírodního amfiteátru porostlého trávou a obklopeného ručně tkanou oponou s výjevy ilustrujícími zpívané písně budou návštěvníci moci spočinout a naslouchat hudebnímu záznamu chorálů o pospolitosti, sdílení, životu i smrti a také o naslouchání samotném.

Projekt Almy Lily Rayner nazvaný Návod na přežití se zaměřuje na téma podpůrné platformy určené pro lidi s rozmanitými zkušenostmi, ale stejným zájmem: mít možnost v těžkých životních situacích najít podporu a také společně vytvářet alternativní podpůrné sítě pro ostatní. Stage, kino a další prostory galerie PLATO budou během konání výstavy využity jako místa k setkávání, sdílení, diskuzi, společnému jídlu nebo přespání. Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky připravuje instruktážní video a krátký film věnovaný jejich dlouhodobému výzkumnému tématu – hledání paralel mezi psychotronikou a uměleckými postupy. Pro nově vzniklou videoinstalaci pracují s archivními materiály, jako jsou dokumentární filmy nebo československé armádní filmy z 60. let, formami rekonstrukce historických i nedávných událostí a vlastní inscenací tematizující zviditelňování neviditelna nebo vztah psychotroniky k obrazům a reprezentaci. Jiří Žák v rámci svého projektu pro letošní ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého představuje tři krátké filmy blížící se žánru tzv. dokumentární fikce, spojené prostorovou instalací umístěnou v knihovně galerie PLATO. Jednotlivé filmy vznikly v posledním roce v rámci Žákova zkoumání tématu československého, respektive českého zbrojního průmyslu – konkrétně vývozu českých zbraní do Sýrie, který se z původní spolupráce socialistických zemí proměnil v čistě obchodní vztah, takřka lhostejný ke změnám politických režimů.

 

Premiéra nového filmu Queer Time od Pauline Boudry a Renate Lorenz

Pro rok 2020 jsou zahraničními hostkami Ceny Jindřicha Chalupeckého Pauline Boudry a Renate Lorenz, které pracují společně od roku 2007 v Berlíně. Ve spolupráci s Boudry a Lorenz připravujeme evropskou premiéru jejich nové práce Queer Time, která vzniká v koprodukci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, Mediacity v Soulu, Frac Bretagne a CA2M v Madridu.

Instalace Boudry a Lorenz vytvářejí napětí mezi viditelným a nejasným. Videa zachycující performance pro kameru často začínají u písně, obrazu, filmu nebo scénáře z nedávné minulosti. Umělkyně zpochybňují normativní historické narativy a konvence spojené s diváctvím. Jejich postavy a akce jsou inscenovány a vrstveny napříč časem, umělkyně si je představují vždy v nových souvislostech. Performerky a performeři, se kterými Boudry a Lorenz pracují, jsou většinou choreografové, umělci a hudebníci, se kterými umělkyně dlouhodobě diskutují o násilných dějinách viditelnosti, patologizaci těl, ale také o společenství, půvabu a rezistenci.

V dvacetiminutovém filmu Queer Time se umělkyně ptají, zda může pohyb odkazovat současně k utopickým touhám a politické beznaději? V době, kdy čelíme čím dál většímu pravicovému konzervatismu, se stává takřka nezbytností narušit progresivní pojetí času a vytvořit prostor pro to, co se skrývá za ním. Jak by vypadal minoritní mód časovosti?

Práci Pauline Boudry a Renate Lorenz jsem poprvé viděla před několika lety v New Museu v New Yorku a hned mi učarovala svou glamour estetikou spojenou s naléhavými společensko-politickými otázkami, jako je sexuální identita nebo formy rezistence. Jsem ráda, že umělkyně přijaly naše pozvání, a navíc ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého natáčejí nový film,” dodává Karina Kottová, kurátorka výstavy.

 

Namísto vyhlášení laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého proběhne v prosinci dvoudenní sympozium s bohatým programem pro veřejnost

Vzhledem k nesoutěžní povaze letošní výstavy finalistek a finalistů CJCH 2020 neproběhne tradiční vyhlašovací ceremoniál, místo něj připravují organizátoři ve spolupráci s vystavujícími umělkyněmi a umělci a řadou místních i zahraničních hostů bohatý program pro veřejnost. Výstupem bude akce Jury Weekend, která proběhne v prostoru galerie PLATO Ostrava v termínu 4. – 5. prosince 2020 a jejíž název odkazuje k setkání mezinárodní poroty, jejíž zasedání v tomto termínu paralelně probíhá. Místo jednorázového vyhlášení laureátky či laureáta, jako tomu bylo v minulých letech, budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek, uměleckých performance některých finalistek a finalistů či si poslechnout i zatančit na hudební produkci různých žánrů. Proběhne také diskuze s vystavujícími umělci na téma budoucnosti uměleckých cen či prezentace zahraničních porotců, významných ředitelů a kurátorů z mezinárodně etablovaných výstavních institucí.

Ve spolupráci s partnerskou organizací n.b.k. Berlin připravujeme doprovodný screening vybraných videí a filmů z jejich rozsáhlé sbírky Video Forum, která skýtá přes 1700 prací mezinárodních a německých umělkyň a umělců. V kurátorské spolupráci Krisztiny Hunya, kurátorky n.b.k., a Kariny Kottové, ředitelky a kurátorky SJCH, připravujeme pásmo videí německých autorů z této sbírky, která budou doplněna díly českých umělkyň a umělců a budou kontextualizovat formální i obsahové postupy zahraničních hostek výstavy CJCH 2020 Pauline Boudry a Renate Lorenz. Bližšímu zkoumání budou podrobena témata, jako je vztah živé performance a filmu či záznamu, choreografie prostoru a tělesnosti nebo choreografie jako politikum.

Paralelně k veřejnému programu Jury Weekendu proběhne zasedání mezinárodní poroty, která bude vybírat z nově přihlášených umělkyň a umělců účastníky nadcházejícího ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021. Zasednou v ní Ivet Ćurlin, členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien, Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze, Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu, João Laia, šéfkurátor Muzea současného umění Kiasma v Helsinkách, a Jan Zálešák, kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Comments

comments

Vyhledat