AI Awards 2023 jsou rozdány, mezi oceněnými nechybí Josef Šivic nebo Resistant A

AI Awards 2023
AI Awards 2023

Nejvýraznější počiny na poli umělé inteligence si z pražského Vzletu odnesly prestižní AI Awards. Toto jediné oborové ocenění v oblasti AI bylo 1. listopadu rozdáno v pěti hlavních kategoriích spolu se speciální cenou organizátorů. AI Awards vyzdvihují jednotlivce, společnosti a organizace, kteří významně přispěli rozvoji umělé inteligence v Česku. Mezi firmami bodovali Resistant AI, JALUD Embedded a Carebot. Z osobností přední vědec Josef Šivic a dále také spolek AI dětem a tým projektu DOAZARC.

Za společenský přínos v oblasti AI si cenu odnesl projekt DOAZARC. Na něm se podílela Katedra kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Ukrajinskými archivy. Jejich nástroj zpřístupňuje archiv historických dokumentů NKVD/KGB o Čechoslovácích perzekvovaných na území Ukrajiny. Porota ocenila přínos vzniklého multijazyčného digitálního archivu pro zachování historického dědictví a kulturní paměti.

Ve vzdělávání byla oceněna iniciativa AI dětem, která za rok a půl svého fungování připravila celou řadu vysoce přínosných vzdělávacích materiálů nejen pro základní školy. Zájem o tyto materiály vyjádřilo na 500 škol v Česku a dalších 250 na Slovensku. Vyzdvihnuty byly také další osvětové, popularizační i edukační aktivity iniciativy. Jen za poslední rok realizovalo AI dětem 150 školení ve sborovnách a na vzdělávacích akcích.

 Josef Šivic z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze zvítězil v kategorii výzkum a vývoj. Jeho dlouhodobá špičková vědecká práce byla v letošním roce podtržena ziskem prestižního ERC Advanced grantu v oblasti inteligentních počítačových systémů schopných učit se v dynamicky měnícím se světě. Josef se aktivně zasazuje o podporu výzkumu a vývoje ze strany státu a vědeckou spolupráci v čele AI Czechia či Evropské laboratoře učících se a inteligentních systémů (ELLIS).

Tvorba detektoru zvukových událostí zachraňujícího lidské životy vynesla ocenění firmě JALUD Embedded. Jejich unikátní řešení, které chrání majetek a minimalizuje škody, vyhrálo v kategorii veřejná správa. Řešení funguje na principu detekce zvuků signalizujících nebezpečí a v reálném čase informuje o jejich výskytu a výrazně zlepšuje veřejnou bezpečnost zkrácením reakční doby. Pilotní provoz funguje v řadě českých měst, ale také například v Amsterdamu či Sao Paulo.

Umělointeligenčním počinem roku v podnikání byli zvoleni Resistant AI. Tato česká společnost se stala jedním z globálních lídrů v oblasti detekce podvodů ve finančních službách a průkopníkem v boji proti finanční kriminalitě. Za inovativní technologií, jejímiž zákazníky jsou největší evropské banky a fintech firmy, stojí velmi kvalitní výzkumný a inženýrský tým. S letošní investicí ve výši 11 milionů dolarů překonala celková částka na rozvoj společnosti půl miliardy korun. Výrazné úspěchy Resistant AI zaznamenali také v řadě oborových ocenění.

Speciální cenu organizátorů AI Awards získal Carebot za popularizaci možností bezpečného a přínosného využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Společnost podporuje rozvoj digitalizace českého zdravotnictví, pomáhá zefektivnění zdravotní péče, snížení chybovosti i administrativní zátěže lékařů.

„Nejen celkový počet nominací, ale především jejich kvalita a pestrost nás utvrzují v tom, kolik skvělých osobností a firem se AI v Česku zabývá. Ocenit ty nejlepší je pak už pouze příjemnou povinností. Chceme tím pochopitelně ukázat, jak umělou inteligenci u nás posouvají. Stejně důležitá je však i inspirace pro ostatní, kteří se této technologii věnují nebo věnovat budou,“ uvedl za organizátory Lukáš Kačena, ředitel prg.ai.

Odborná porota vybírala z celkem 111 podaných nominací. V porotě zasedli profesor Jiří Matas, Daria Hvížďalová, Jiří Materna, Petr Baudiš, Petr Šrámek, Jaroslav Mašek, Lenka Kučerová, Jan Bárta a Matouš Kostlivý. Otevřený nominační proces probíhal během září a října 2023. Z nominovaných byli pro každou z kategorií oznámeni také dva finalisté. Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. listopadu ve vršovickém Vzletu. 

AI Awards 2023 jsou vyvrcholením měsíční akce Dny AI, která se letos koná v Brně, Plzni, Ostravě a Praze. Organizátory oborových ocenění jsou prg.ai, Brno.AI a CzechInvest.

Více informací najdete na webové stránce AIAwards.cz.

 

Comments

comments

Vyhledat