České literární centrum vypisuje stipendium pro autory z České republiky

Photo by Green Chameleon on Unsplash
Photo by Green Chameleon on Unsplash

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny Brno (MZK), vypisuje stipendium pro autorky a autory z České republiky s cílem podpořit jejich tvůrčí psaní v domácím prostředí v čase pandemie a omezení volného pohybu i cestování po Evropě.

Česky píšící autor může požádat o měsíční stipendium ve výši 20.000 Kč, a to na dobu dvou či tří měsíců od června do září 2020. ČLC vyčlení na stipendia 500.000 Kč a podpoří maximálně tři autory v každé z těchto čtyř žánrových sekcí: umělecká próza, poezie, komiks, tvorba pro děti a mládež. Žádosti posoudí odborní spolupracovníci ČLC.

Povinnou součástí žádosti o stipendium je vyplněný formulář, kde žadatel, mimo jiné, popíše literární projekt, na kterém bude po dobu stipendia pracovat (max. 500 slov). Doporučenou součástí žádosti je ukázka daného projektu v rozsahu dvou normostran, popř. tří až čtyř panelů či ilustrací. Dokumenty žadatel pošle elektronicky na adresu residencies@czechlit.cz.

Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC / MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu roku 2021 v Česku či zahraničí. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor v rámci stipendia pracoval, být v tiráži opatřena poznámkou „Publikace vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci autorského stipendijního programu 2020.”

Termín pro zaslání elektronických žádostí: pondělí 27. dubna 2020, 12.00 hod.

Comments

comments

Vyhledat