Dvě výstavy v SMETANAQ GALLERY

Miloš Šejn Í T H M N
Miloš Šejn Í T H M N
  • Galerie Fasáda / Veronika Šrek Bromová a Miloš Šejn / SPOLU—PRÁCE
    • Společná výstava Veroniky Šrek Bromové a Miloše Šejna nazvaná SPOLU—PRÁCE se zabývá úvahou nad výhledem naší společnosti do blízké i vzdálené budoucnosti. Zdůrazňuje, jak důležité je rozhlížet se kolem sebe, vyhlédnout ven z oken svého soukromí a následně se dokázat vcítit, porozumět a nesoudit.

 

  • SmetanaQ Gallery / Miloš Šejn / Í H M N Í
    • Výstava Í H M N Í českého výtvarného umělce, performera a autora Miloše Šejna. Vystavované obrazy, objekty, videa, slova, zvuky i performance jsou jediným celkem, úvahou o přírodních cyklech, o spolužití člověka a země. Monumentální plátna vznikla performativní metodou v krajinách hor, údolích i v prostředí městských zahrad. Jsou záznamem lidského vnímání vně i uvnitř těla, rozličností rostlin, zpěvu ptáků, větru, chladu. Pozorní možná objeví také kaligrafické fragmenty textů…

 

 

KDE: SmetanaQ, Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město

Comments

comments

Vyhledat