Jak z nečtenáře vychovat čtenáře

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Celkem deset lekcí s odborníky i známými autorkami dětských knih připravila pražská neziskovka Nová škola na pondělí 21. května v prostorách Marianea (Máchova 7, Praha 2). Od 9.00 až do 17.00 zde bude v rámci Burzy nápadů pro návštěvníky akce připravena „ochutnávka“ metod a činností, které lze ve čtenářském klubu nebo obecně při rozvoji dětského čtenářství využít. Vstup na akci s podtitulem Vytváříme společenství nad knihou je po přihlášení zdarma.

Už pátým rokem tým z pražské neziskové organizace Nová škola, o.p.s. spolu s desítkami pedagogů a knihovníků vede ke čtenářství stále více dětí. Po celé České republice úspěšně funguje celkem 40 Školních čtenářských klubů určených pro žáky 1. a 2. stupně, jen v Praze jich je 13. „Používáme metody, které fungují i při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s odlišným mateřským jazykem. Smyslem naší činnosti je předávat naše zkušenosti dále a motivovat pedagogy, pracovníky knihoven, rodiče i samotné děti k založení dalších čtenářských klubů. K tomu účelu vydáváme odborné materiály, které nabízíme školám a knihovnám zdarma, a také pořádáme speciální kurzy,“ říká Eva Bělinová, manažerka projektu Školních čtenářských klubů, který byl mimo jiné oceněn dvěma cenami Eduína 2014.

Jak takové kurzy probíhají, se mohou zájemci dozvědět 21. května v prostorách Marianea. Seznámí se zde s principy čtenářského klubu, se současnými dětskými knížkami či s podobami čtenářských lekcí. Po přihlášení na akci na webu Nové školy si mohou také vybrat účast na některé z 10 připravených lekcí. V dopoledním bloku na ně čeká např. čtenářská lekce a na ni navazující dílna čtení na téma ilustrace v dětských knihách či čtenářská lekce, při níž lektorka Jana Lejdarová prostřednictvím středověké legendy ukáže, jak lze prastarého příběhu využít při budování bezpečného prostředí v dětském kolektivu. S filmovou režisérkou a dramaturgyní pořadů pro Déčko Mariou Procházkovou si pak mohou vyzkoušet techniky výrazového čtení a oživit tak trošku zapomenuté čtení příběhu nahlas.

V odpoledním programu je mimo jiné přichystána dílna zaměřená na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem anebo setkání nad knihou Gorila a já od Fridy Nilssonové, během něhož překladatelka a dlouholetá knihovnice Městské knihovny v Praze Hana Holubkovová vysvětlí, jak nejlépe pochopit nová neznámá slova v tom správném kontextu. Chybět na akci nebude ani něco neobvyklého k zakousnutí… „Bez knih a čtení je prostě každý lidský život o hodně chudší. Čtenářské kluby si kladou za cíl s pomocí učitelů a knihovníků oslovovat děti, kterým moudrost a hodnoty ukryté v příbězích kvalitních knih nemohou z různých důvodů předat rodiče. Jsme přesvědčeni, že radost ze čtení krásných knih a schopnost porozumět jejich obsahu mohou přispět k výchově dalších spokojených čtenářů,“ dodává Eva Bělinová. Bližší informace o akci najdete zde.

Comments

comments

Vyhledat