Národní muzeum vytváří virtuální vzdělávací program pro děti

Photo by Rachel on Unsplash
Photo by Rachel on Unsplash

Národní muzeum je významnou součástí vzdělávacího systému naší republiky. I proto chce zůstat v kontaktu s dětmi a mládeží a pomoci jim se vzděláváním z domova i s rozšiřováním jejich znalostí a poznatků. Ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraus spustilo prostřednictvím muzejních webových stránek vzdělávací program Národní muzeum pro děti, který nabízí hravou formu poznání. Dětský návštěvník má možnost nakouknout do muzea, pobavit se a pohrát si nebo se nechat provázet po výstavách a zajímavostech Národního muzea díky videopořadům s Honzíkem a Fany.

Projekt byl zahájen 6. dubna 2020 a bude se na webových stránkách Národního muzea stále doplňovat a rozšiřovat tak, aby nabízel spoustu vzdělávacího i kreativního vyžití pro děti od předškolního věku až po ty školou povinné.

Speciální on-line sekce pro dětského návštěvníka je členěna do pěti částí:

  • Malované muzeum (cílová skupina 3 – 6 let) – omalovánky pro nejmenší
  • Muzeohraní (cílová skupina 6 – 15 let) – soutěže, kvízy, vystřihovánky
  • Nakoukni do muzea (cílová skupina 6 – 15 let) – on-line výstavy a procházky po muzeu
  • Učíme se s muzeem (cílová skupina 6 – 18 let) – originálně zpracované učivo pro snadnou práci žáků i jejich učitelů
  • Honzík a Fany v muzeu (cílová skupina 6 – 15 let) – historie a přírodověda formou zábavných videí.

 

Tato Speciální on-line sekce pro dětského návštěvníka obsahuje rozmanité aktivity tak, aby mohla cílit na různé věkové kategorie. Malované muzeum je určené pro nejmenší návštěvníky. Děti předškolního věku od tří do šesti let zde naleznou množství omalovánek inspirovaných výstavami či sbírkovými předměty. Muzeohraní je pak určeno primárně dětem základních škol a nabídne spoustu zábavných aktivit, jako jsou hry, kvízy, soutěže, vystřihovánky a další tvořivé aktivity s vazbou na činnost muzea. Obsah kategorií Nakoukni do muzea, Učíme se s muzeem a Honzík a Fany v muzeu má za úkol zábavnou formou obsáhnout i část učiva a usnadnit tak práci nejen dětem, ale i jejich učitelům. Národní muzeum v této souvislosti navázalo spolupráci s nakladatelstvím Fraus a na základě zpřístupněné on-line verze učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ zvolilo přírodovědná i historická témata.

Už nyní se mohou děti zabavit například poznáváním Panteonu nebo výrobou vlastní divadelní scény. K vidění už je také první video z  cyklu Honzík a Fany v muzeu. V tomto díle se Honzík s Fany podívali do výstavy Rytíři nebes. Vzdělávací aktivity pro starší žáky budou zahájeny výstavou Za volební právo žen nebo kvízem k výstavě Sametové revoluce: Říká se jí sametová. Chybět nebude ani Pohádka o plejtvákovi a poutavě zpracována budou i témata o rozmanitých rostlinách a živočiších v různých biotopech.

Národní muzeum je institucí nejen pro dospělé, ale též pro děti. Navštěvují nás stovky škol. Pomáháme žákům poznávat svět a učitelům v jejich náročné práci. Pokračujeme v tom i za současné situace, i když nyní bohužel jen virtuálně. Budeme moc rádi, pokud naším on-line programem „Národní muzeum pro děti“ alespoň trochu zpestříme dětem a mládeži jejich učení se z domova. Samozřejmě nejvíc se těšíme, až je budeme moci opět přivítat v našich expozicích a výstavách,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Postupně jsou na webových stránkách Národního muzea zveřejňovány také další on-line výstavy vytvořené přes speciální platformu INDIHU Exhibition. Mezi nově zveřejněné patří výstava Doma na Sibiři, Sbírky ve fotografiích, Import / Export / Rock’n’Roll nebo Století trampingu. Návštěvníka výstavou prostřednictvím videa provází její kurátor či autor. Navazující prohlídku fotografií, dokumentů, sbírkových předmětů a audiovizuálních materiálů k dané výstavě doprovází i komentáře, přičemž jeden z hlasů patří například českému režisérovi, moderátorovi a cestovateli Petru Horkému.

Projekt Národní muzeum pro děti je možné otevřít přes webové stránky Národního muzea nebo přímo zde:  https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-pro-deti

 

Comments

comments

Vyhledat