NÁVRAT SOCHY IGNÁCE FRANTIŠKA PLATZERA DO SBÍRKY STARÉHO UMĚNÍ NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Klečící Adorující Anděl Ignác František Platzer NGP
Klečící Adorující Anděl Ignác František Platzer NGP

Národní galerie Praha za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky získala do své Sbírky starého umění barokní sochařské dílo Klečící adorující anděl od Ignáce Františka Platzera.

Sbírka starého umění Národní galerie Praha se rozšířila o další mimořádné dílo, jímž je barokní socha Klečící adorující anděl (1752) od Ignáce Františka Platzera.

Polychromovaná a bohatě zlacená řezba, zapůjčená do Národní galerie již v roce 2013 ze soukromé české sbírky, pochází ze hřbitovního kostela sv. Václava v Úterý, který byl v období baroka spravován klášterem premonstrátů v Teplé. V interiéru tohoto chrámu dílo zdobilo svatostánek bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého, jehož kompletní sochařskou výzdobu pořídila pražská dílna Ignáce Františka Platzera. Součástí skvěle vypraveného oltáře byla vedle dalšího adorujícího anděla a drobných postav andílků rovněž ústřední socha Jana Nepomuckého (dnes v klášteře v Teplé). Klasicistní proporce anděla a donnerovský typ jeho ušlechtilé hlavy zřetelně poukazují na umělcovo vyškolení na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Brilantní modelace nově získané řezby svědčí o výjimečných okolnostech zakázky. Platzerova dílna tehdy působila v Čechách krátce, a proto zřejmě objednávku na sochařskou výzdobu výjimečně bohatého oltáře, zadanou tepelským opatem Hieronymem Ambrosem a dokončenou v roce 1752, pojala jako velmi prestižní záležitost. Tím smutnější příběh prožilo toto ve své době proslulé kultovní a umělecké dílo na sklonku minulého století, kdy bylo při opakovaných krádežích připraveno o většinu původních částí. Jak vandalsky si zloději počínali, dokládá pahýl pravé paže anděla, jež původně nesla velmi kvalitní zlacenou kartuši s reliéfem jedné ze scén z Janova legendárního života. Klečící adorující anděl se později objevil na uměleckém trhu v zahraničí a v roce 2012 byl nabízen Aukčním domem im Kinsky ve Vídni, a to dokonce s přesným určením autora a správnou proveniencí.

Za opětovný návrat Platzerovy sochy do České republiky patří dík soukromému sběrateli, který dílo nechal na své náklady i restaurovat. Jako memento můžeme dnes vnímat nenávratně poškozenou pravou ruku nebeského posla, přičemž jeho umělecky stejně kvalitní protějšek z levé strany oltáře skončil neznámo kde.

Socha anděla se nachází v expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí.

Dílo bylo prohlášeno za kulturní památku a zapsáno do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

 

Ignác František Platzer (1717–1787)

Klečící adorující anděl, 1752

obnovená původní polychromie (inkarnát, zlacení a stříbření), volná řezba, vzadu vyhloubená, lipové dřevo, schází pravá paže s reliéfní kartuší

rozměry: 98 × 37 × 31,5 cm

 

Comments

comments

Vyhledat