Pragovka otevírá galerii, specializovanou na tradiční disciplíny

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

18.9.2018, 18:00. Pragovka Art District, Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9.

Po necelém třičtvrtě roce, kdy se v Pragovce otevřela galerie (Pragovka Gallery s jejími dvěma částmi Pragovka Gallery Entry a Rear) , vystavující převážně tzv. emerging artist v tomto případě omezené hranicí 7 let po škole, nazrál čas k prostoru,  vystavující převážně konceptuální umění a nová média, přidat další dramaturgii: tedy galerii, která se bude věnovat výstavám tradičních médií, a zároveň držící se výše zmíněného limitu. Zároveň se stávající Entry Gallery přesouvá do jiného, většího prostoru.

Nově vzniklá Pop- Up Gallery se otevře 18.9. v 18:00 výstavou Martina Herolda s názvem Šest oken. Vernisáž proběhne v rámci synchronizovaných vernisáží a současně se tedy otevřou další dvě výstavy: V novém a větším prostoru Entry Gallery bude zahájena výstava Daniely Baráčkové, Terezy Jindrové a Terezy Severové s názvem V pořádku, asi určitě, v Rear – zcela v duchu konceptu galerie uvede výstavu studentů  Univerzity Hradec Králové vedenou Terezou Severovou a Tomášem Moravcem s názvem Darujte mi prosím jednu vaši vizi.

Synchronizace vernisáží není náhodná: Pragovka Gallery Rear cíleně uvádí studentské a absolventské výstavy z celé České Republiky i zahraničí a vytváří tak v Praze novou platformu, kde je možné se seznámit s novým mladým uměním z Prahy i regionů. Uvedení studentů na uměleckou scénu jejich pedagogy formou výstavy je proces, který, ač v posledních letech poněkud zeslabuje, považuje tým Pragovka Gallery za klíčový v procesu uměleckého vzdělávání.  Studenti Katedry výtvarné kultury v Hradci Králové tak přinášejí svoje vize, sjednocené koncepcí jejich pedagogů – Terezou Severovou a Tomášem Moravcem. Tomáš Moravec a Tereza Severová jsou sami aktivními umělci, kteří působí zároveň jako pedagogové na Katedře výtvarné kultury na Univerzitě Hradce Králové. Současná výstava je odezvou projektu, který připravili se svými studenty. Jejich společnou snahou bylo vytvořit prostředí nutného experimentu, jenž by mohlo poskytnout mladým autorům reflexi vlastní tvorby.

„Během akademického roku 2017/2018 studenti ateliérů Prostorová tvorba, Video, či Fotografie podnikli společnou cestu dotazování se po vizi jako takové. Sledovali vize v uměleckém kontextu. Aby se mohli sami orientovat na budoucnost vlastní tvorby, museli si nejprve stanovit otázku kde a jak vize jako taková vzniká, co ji utváří a co ji na její trajektorii k realizaci ovlivňuje. Vycházeli ze společných úvah o tom, jak vlastně vznikají vize v představách umělce. Aby mohli tvůrčí procesy přesněji pochopit a popsat, realizovali studenti rozhovory s jimi vybranými autory. Oslovovali osobnosti české umělecké scény, jejichž tvorba studenty zajímá a inspiruje. Mezi dotazovanými byl například Ivan Kafka, Matěj Al-Ali, nebo Pavla Sceranková, Veronika Večeřová, Eugenio Percossi, Václav Kopecký, Jiří Černický, Tomáš Hrůza, Kateřina Šedá a další.“ ( oficiální text k výstavě Darujte mi prosím jednu vaši vizi)
Vybrané fragmenty rozhovorů jsou součástí výstavy a zároveň sloužily jako podstatný výzkumný fundament. Studenti dále na získané informace reagovali, volně navazovali na dříve nastíněné, ale nikdy nerealizované vize a tvořili vlastní práce. Instalace, která bude realizována k zahájení výstavy představí výchozí situaci, jakýsi archiv doposud shromážděných prací a textů k tématu.

Oproti tomu, výstava Daniely Baráčkové, Terezy Jindrové a Terezy Severové je výstavou etablovaných umělkyň a přináší jednu, již hotovou a definitivní vizi, volně navazující na předchozí realizovanou výstavu v Karlín Studios „Plná místnost a šedesát dva kilo navíc“ a profesionálními prostředky zhmotňuje vlastní vizi: vizi ženy, která na jednu stranu trpí obsedantním perfekcionismem a na druhou se projevuje velmi nejistě. Umělkyně téma hledání pevného zakotvení ve vlastním životě podávají netradičními způsoby vyprávění, volně využívají prvky filmové řeči, kombinují je s vizualitou prostého dokumentárního záznamu a dotváří celý příběh i s pomocí jiných médií než je film, nebo video, tedy s využitím objektů, či fotografie.

Výstava Martina Herolda v nově otevírané galerii Pop- Up s názvem Šest oken se koncentruje na hledání vlastního imaginativního prostoru, prostoru pro vizi. „Okno funguje jako rám pro to, co lze vidět, přičemž pohled je veden oběma směry, ven z- i dovnitř pomyslného interiéru. Právě polarita uvnitř a vně je již určitou ustálenou percepční konvencí, kterou Herold podrobuje aktualizaci z hlediska bezprostřední současnosti. Motivy oken sbírá ve svém blízkém okolí. Pracuje tak s konkrétním, nikoliv přejatým věcným materiálem (předlohy). Okno samo je „konstrukt vidění“. Má zpravidla symetrickou kompozici, porušenou v obraze náhodnostmi situace (např. vržený stín). Před okenním otvorem jsou umístěny mříže nebo rolety, které získávají symbolický význam. Autor hovoří o „emocionálním filtru“. Nepatrné tvarové odlišnosti vedou k ohledávání zobrazovacího kánonu. Vše podstatné se tu odehrává v nepatrnostech a v detailu. Martin Herold bystří naši pozornost. Poukazuje na moment koncentrovaného pohledu, který má důležitou vlastnost: je schopen rozlišení. V této souvislosti jde proti sjednocovacím typizacím digitálních nástrojů a proti mechanické stylizaci věcných předloh. Herold emancipuje lidský pohled ve vazbě na přirozenost lidského vnímání, které je mnohem pestřejší, nežli bychom předpokládali.“ (text kurátora výstavy Petra Vaňouse).

 

Dolce far niente

13.9. 19:00

V areálu Pragovka, Kolbenova 923/34a 190 00 Praha 9 – Vysočany

http://www.pragovka.com/

Dny se sice krátí, ale léto nekončí. Pragovka pokračuje v započaté tradici čtvrtečních multižánrových večerů, které již od července zpříjemňuje dny a noci všem se zájmem o kulturní vyžití.

Dolce far niente – tedy sladké nicnedělání – v pojetí Pragovky odpovídá představám o zahálce v pestrém kulturním prostředí. Program je vždy komplexním přehledem aktivit galerií, doprovodných programů a letního  kina. V Dolce far niente s černým datumem třináct přináší Pragovka dernisáž výstavy a v rámci letního kina pestrý mix animovaných filmů FAMU, které svými provokativními tématy, filmovou řečí a autorsky osobitým vizuálním zpracováním rozhodně nepatří mezi takzvané pohádky na dobrou noc a které nemusí být dětem promítány. Zato jsou tyto „FANIMÁKY“ vhodné pro všechny vnímavé dospělé, včetně těch, kterým čtvrtek třináctého přinesl smůlu.

Z výstav  bude tentokrát v vidění Klimešová, Susanne Kass, Fredrika Biström: Eroticon v The White Room a naposledy také Choreografie zápasu Jana Matýska v Pragovka Gallery Entry.

program:

19:00 Dernisáž výstavy Choreografie zápasu / Jan Matýsek a kurátorka Barbora Ciprová

20:15 Letní kino FAMU / (F)ANIMÁKY: ( více o filmech níže)

– Bloody Fairy Tales / Bloody Fairy Tales (2018) – r. Tereza Kovandová, 8min
– MASO / Meat (2013) – r. Tomáš Pavelek, 8min
– Rybáři/ The Fishermen (2016) – r. Bára Anna Stejskalová, 10min
– Bloody Merry Christmas / Bloody Marry Christmas (2007) – r. Jan Cechl, 12min
– V popelnici/ In a Dumpster (2017) – r. Daria Kascheeva, 3min
– Přepadení/ Assault (2012) – r. Jan Saska, 2min
– Food/ Food (2017) – r. Michaela Mihalyi, 2min
– Woo-hoo!/ Woo-hoo! (2018) – r. Dávid Štumpf, 7min
– Usnula jsem/ A Tear is Needed (2008) – r. Kristina Dufková, 17min
– Fabulous World – Dospívání (Vítej v pubertě) / Fabulous World – Adolescence (2014) – r. Anna Heribanová, 4min
– Dokonale vyhladit / Wipe out Perfectly (2016) – r. Žofie Zajíčková, 4min

 

Dolce far niente

20. 9. 18:00

V areálu Pragovka, Kolbenova 923/34a 190 00 Praha 9 – Vysočany

http://www.pragovka.com/

Pragovka uvádí poslední z letošních Dolce far  niente. Zahálení s kulturním programem, připravovaným v galeriích a  kině ve čtvrteční datumy bude sice pokračovat, ale v pozměněné podobě, s jiným názvem a také méně často.

Pro poslední Dolce far niente přichází Pragovka s komentovanými prohlídkami nových  výstav

Daniely Baráčkové a  Terezy Severové s názvem V pořádku asi určitě,  dále výstavou studentů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové pod vedením Tomáše Moravce a Terezy Severové: Daruj mi prosím jednu vaši vizi a  v nové galerii Pop- Up výstavy Martina Herolda Šest oken. V the White Room proběhne komentovaná prohlídka výstavy Daniely Klimešové, Susanne Kass, Fredriky Bistrom s názvem Eroticon. Pro poslední letošní letní kino byl vybrán film Jana Strejcovského Komplex epopeje.

V případě nepříznivého počasí budou promítání přesunuta do budov na Pragovce.

V areálu je možnost využít občerstvení v Kafe Pragovka a Permanent Beer Fest.

program:

18:00 komentované prohlídky výstav

20:15 Letní kino FAMU / Komplex epopeje

Comments

comments

Vyhledat