Třetina mladých má v mobilu citlivé fotografie

Každý třetí mladý člověk má ve svém mobilu citlivé fotografie, polovina dotázaných nepoužívá antivirový program

 

O mobilní bezpečnosti se ve společnosti diskutuje stále častěji. Kybernetičtí útočníci se v posledních letech odklánějí od osobních počítačů a notebooků k smartphonům. Důvod je prozaický, v telefonech mají uživatelé mnohem více citlivých údajů a osobních informací než v počítači. Například každý třetí člověk ve věku 18 až 26 let má ve svém smartphonu uložené citlivé fotografie, a přitom téměř polovina respondentů nevyužívá antivirový program. Vyplývá to z průzkumu společnosti Samsung na vzorku 1050 lidí ve věku 18 až 65 let. 

 

Češi jsou v zamykání displeje zodpovědní

Většina (80,7 %) dotazovaných si zamyká displej svého smartphonu, častěji tak činí muži (84,3 %). Pouze 23,6 % žen si displej u smartphonu nezamyká. Se zvyšujícím se věkem klesá naše ostražitost a smartphone si nezamykáme. 

„Nenechávejte smartphone bez dozoru, a když odcházíte od stolu, berte si ho s sebou. Nezapomeňte si na telefonu nastavit zamykání displeje, které brání nechtěnému kybernetickému útoku, případně instalaci škodlivého malware,“ říká etický hacker Tomáš Zaťko ze společnosti Citadelo.

Z průzkumu vyplývá, že při odchodu od stolu si s sebou telefon berou spíše muži (84,6 %) v porovnání s ženami (71,1 %). Víc než každý čtvrtý (27,5 %) vysokoškolsky vzdělaný respondent nechává telefon bez dozoru, naopak víc se o bezpečnost telefonu starají respondenti se základním vzděláním (84,6 %) a vzděláním středoškolským (79,9 %), kteří mají telefon vždy po ruce nebo v kapse.

 

Každý třetí mladý člověk má ve svém smartphonu citlivé fotografie

Ve smartphonech často uchováváme i citlivý obsah. Nejčastěji se však choulostivé fotografie objevují ve smartphonech mladých lidí ve věku 18 až 26 let. Konkrétně takřka každý třetí mladý člověk má v telefonu fotky citlivého charakteru, převážně pak mladí muži (18,2 %). 88,5 % žen si do telefonu neukládá citlivé fotografie.

„Pokud si chcete citlivé fotografie uložit do telefonu, uložte je do zabezpečené složky, kterou nabízí například bezpečnostní platforma Knox v mobilních telefonech značky Samsung,“ uvádí Marek Pažický, produktový trenér Samsung Electronics Czech and Slovak.

 

Uživatelé si nečtou podmínky aplikací

Během průzkumu se zjistilo, že 37,8 % respondentů si při stahování aplikace nepřečte, jaká oprávnění od nich při instalaci vyžaduje. Ženy si požadavky přečtou v 61,1 % a muži v 63,1 % případů. Uživatelé ve věku 54 až 65 let dbají na důkladné pročtení podmínek, svůj volný čas tomu věnuje až 67,7 % respondentů z této věkové kategorie.

 

Téměř polovina uživatelů odkládá aktualizace na později

Aktualizovaný operační systém udržuje mobilní telefon v bezpečí a zajišťuje mu dobrý výkon. Proto je důležité dbát na pravidelnou aktualizaci systému a stejně tak na to, jak dlouho vám výrobce garantuje bezpečnostní aktualizace. V případě, že se uživateli objeví notifikace o nové aktualizaci, doporučuje se spustit její instalaci do 24 hodin. 43 % dotazovaných si ale neaktualizuje operační systém mobilu do 24 hodin od upozornění, protože mají pocit, že aktualizace by je zdržovala. Následně aktualizaci systému odkládají na později a díky tomu se vystavují kybernetickým hrozbám. Největší pozornost věnují aktualizacím respondenti ve věku 27 až 35 let. 51,7 % žen a 35,7 % mužů aktualizace odkládá na později, čímž ohrožují bezpečnost dat, která mají uložena ve smartphonu.

 

Češi podceňují instalace antiviru do telefonu

Smartphony čelí stejné, ne-li ještě větší kybernetické hrozbě jako počítače, ale Češi jsou stále málo ostražití. Pouze polovina z celkového počtu dotazovaných má ve svém smartphonu nainstalovaný antivirový program (52,7 %). Zbylá část respondentů buď antivirus nemá nebo o tom neví.

Mobilní hrozby jsou však mnohokrát sofistikovanější a zahrnují různé phishingové kampaně, falešné aplikace či spyware a stalkerware – které sledují uživatele. Kvalitní antivirus však dokáže všemu zabránit. Někteří výrobci smartphonů, jako například Samsung, je už mají dokonce předinstalované díky partnerstvím s antivirovými společnostmi, anebo navíc využívají dodatečnou ochranu na úrovni čipu.

Výzkum zrealizovala společnost Samsung Electronic Czech and Slovak. Sběr dat se uskutečnil  prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos začátkem října 2021 na vzorku 1050 osob starších 18 let.

 

 

Comments

comments

Vyhledat