Vdechněte nový život zaniklému hřbitovu Na Skalce

Příspěvková organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy vyhlašuje soutěž na revitalizaci bývalého hřbitova Na Skalce v Praze 6 – Bubenči, a to formou dvoukolového soutěžního workshopu.

Bubenečský hřbitov Na Skalce je zrušený hřbitov mezi ulicí Wolkerova a zdí parku Stromovka o celkové rozloze 1160 m², s přístupovou cestou z ulice Wolkerova. Hřbitov byl aktivně využíván v letech 1802 až 1888, poté postupně chátral. Hřbitov má i v současném stavu sugestivní atmosféru a historickou hodnotu, mimo jiné díky dochovalým torzům zarostlých náhrobků a pomníků, z nichž některé pocházejí z dílen Ignáce Františka Platzera, Josefa Maxe a Ferdinanda Pischelta.

Zadavatelovou vizí je postupná přeměna hřbitova ve víceletém horizontu, přičemž stěžejním požadavkem je zachování pietního charakteru místa. Budoucí funkce by měla zahrnovat konání pohřebních rituálů pod širým nebem, vzdělávání společnosti v tématu pohřbívání a konce života, prostor k meditaci a podobně. Zadavatel si chce zachovat maximální otevřenost neotřelým řešením; forma dvoukolového soutěžního workshopu umožní zadavateli (spolu s komisí a přizvanými odborníky) a řešitelům cizelovat v kreativním dialogu přesnější obrysy možného budoucího využití.

Účast v soutěži by měly zvážit zejména multioborové týmy, v nichž se architekti či krajináři spojí s umělci či humanitně zaměřenými odborníky a společně navrhnou udržitelný proces postupné proměny hřbitova včetně krajinářské studie. V hodnotící komisi zasednou respektovaní odborníci: vede ji krajinářská architektka Eva Němcová, členy jsou architektka Markéta Jurečková, historik Jakub Jareš, architekt Bronislav Stratil a krajinářská architektka Iva Hejzlarová, členka spolku Město přátelské k dětem.

Žádosti o účast mohou týmy posílat do 11. června 2024, 14.00 hodin.

Veškeré informace a zadávací dokumentaci najdete zde.

Comments

comments

Vyhledat